GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055052019 Bilgisayar Organizasyonu Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar mimarisinin temel prensiplerini tanımasını, bilgisayar mimarisinin organizasyonu ve tasarımını kavramasını, bilgisayarın sıralı devreler, yazmaçlar, sayaçlar, bellekler, PLA’ler ve önbellekler gibi çeşitli fonksiyonel modüllerinin yapısını ve davranışını kavramasını, bu fonksiyonel modüllerin kullanıcının gereksinimlerini karşılamak için nasıl birbirleriyle etkileşime girdiklerini kavramasını sağlamaktır.


Prof. Dr. Bahar Karaoğlan


1 Çeşitli sayı sistemleri arasında dönüşüm yapabilme.
2 İkili tabanda aritmetiksel işlemler yapabilme.
3 Birleşimsel mantık tasarımını kavrayabilme.
4 Sıralı devrelerin yapılarını ve çalışma prensiplerini kavrayabilme.
5 Yazmaçlar, sayaçlar, bellekler ve PLA’lerin yapılarını ve çalışma prensiplerini kavrayabilme.
6 Yazmaç transferlerinin nasıl yapıldığını açıklayabilme ve veri yolunun yapısını kavrayabilme.
7 MIPS ISA ve mimarisinin yapısını ve çalışma prensibini açıklayabilme.
8 ISA tasarımı ve detaylarını açıklayabilme.
9 Sıralama, kontrol ve mikroprogramlanmış kontrol terimlerini açıklayabilme.
10 Önbellek hafızalarını, onların çalışma prensiplerini ve diğer birimlerle etkileşimini kavrayabilme.


Yok


Yok


Bilgisayar mimarisinin temel prensipleri. Bilgisayar mimarisinin organizasyonu ve tasarımı. Sıralı devreler, yazmaçlar, sayaçlar, bellekler, PLA’ler ve önbelleklerin yapılarının ve çalışma prensiplerinin incelenmesi. MIPS ISA ve mimarisinin incelenmesi. ISA tasarımı ve detayları. Kontrol ünitesi ve mikroprogramlanmış kontrol ünitesinin çalışma prensiplerinin incelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgisayar Mimarilerine Genel Bakış
2 Veri Gösterimleri
3 İkili Aritmetik
4 Birleşimsel Mantık Tasarımı
5 Sıralı Devreler
6 Yazmaçlar ve Sayaçlar, Bellek ve PLA’ler
7 Yazmaç Transferleri ve Veri Yolu
8 Arasınav-1
9 Temel Bilgisayar Organizasyonu ve Dizayn
10 Temel Bilgisayar Organizasyonu ve Dizayn
11 Mikroprogramlanmış Kontrol
12 Merkezi İşlem Birimi
13 Arasınav-2
14 Bellek Organizasyonu
15 Girdi Çıktı Birimleri
16

DERS KİTABI: Mano, M., Kime, C.R., Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2001. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Stallings, W., Computer Organization and Architecture , Macmillan Publishing Company ,1993. 2. Tanenbaum, A. S., Structured Computer Organization, 4th edition, Prentice Hall, 1999.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 26 26
Final Sınavı 1 50 50
Derse Katılım 13 3 39
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 20 40
Okuma 13 5 65
Toplam İş Yükü (saat) 220

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek