GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105085032010 Veri Yapıları ve Algoritmalar Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar yazılımlarında kullanılan temel veri yapıları ve algoritmaları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi için uygun veri yapılarını kullanabilmelerini ve temel algoritmaları tasarlayıp gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.


Yrd. Doç. Dr. Geylani KARDAŞ


1 Yazılım dili kullanabilme.
2 Temel veri yapılarını kullanabilme.
3 Temel veri yapılarını kullanarak algoritma tasarlayabilme.
4 Algoritmaların analizini yapabilme.
5 Temel veri yapılarını ve algoritmaları kullanarak bilgisayar yazılımlarını geliştirebilme.


Yok


Yok


İfadeler, operatörler, temel veri yapıları, program kontrol yapıları, döngü yapıları, fonksiyonlar, diziler, işaretçiler, yapılar, birleşimler, dosya işlemleri, bit düzeyinde işlem gören operatörler, bağlı listeler, yığıtlar, kuyruklar, ağaçlar, algoritma karmaşıklığı, sıralama algoritmaları ve çizge temelleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Programlama diline giriş
2 Programlama dilinde yapısal program tasarımı
3 Program kontrol yapıları
4 Fonksiyonlar
5 Diziler
6 İşaretçiler
7 Yapılar,Birleşimler, Bit düzeyinde işlemler, Sayma tipleri ve dosya işlemleri
8 ARASINAV
9 Bağlı Liste Yapıları
10 Yığıt Yapıları
11 Kuyruk Yapıları
12 Ağaç Yapıları
13 Algoritma Karmaşıklık Analizi
14 Sıralama Algoritmaları
15 Çizge Temelleri
16 FİNAL SINAVI

DERS KİTABI: C How to Program (6th Edition), Paul J. Deitel and Harvey M. Deitel, YARDIMCI KAYNAKLAR: Ders Sunumları DERS ARAÇLARI: Çeşitli programlama dili derleyicileri ve editörleri


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 5 5
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 6 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 3 4 3 3 3
ÖÇ 2 3 4 3 4
ÖÇ 3 4 4 3 3 3 3 4 2
ÖÇ 4 3 4 4 4 5 3 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek