GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201185032012 Kişiliği Anlamak Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Kişiliğin tanımını yapmak ve farklı kişilik kuramlarının kişiliği açıklama biçimlerine odaklanmaktır.


Assist. Prof. Serap Tekinsav Sütcü


1 Kişiliği açıklayan temel yaklaşımları tanıma
2 Kendisinin ve diğer insanların kişiliğinin doğasını ve kökenlerini açıklayabilme
3 Kişilerarası farklılıkların nedenlerini kavrama


Yok


Yok


• Kişiliğin tanımı • Kişilik kuramlarında temel varsayımlar • Sigmund Freud ve Psikanalitik Kuram • Alfred Adler ve Bireysel Psikoloji • K.Horney ve Bütüncü Yaklaşım • Davranışçılık, Ivan Pavlov, Burrhus F. Skinner ve diğerleri • Eric Berne ve Transaksiyonel Analiz


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar, öğretme ve değerlendirme yöntemleri
2 Kişiliğin tanımı. Kişilik kuramlarında temel (felsefi) varsayımlar
3 S. Freud ve Psikanalitik kuram
4 S. Freud ve Psikanalitik kuram
5 A. Adler ve Bireysel Psikoloji
6 A. Adler ve Bireysel Psikoloji
7 Ara Sınav
8 K. Horney ve Bütüncü yaklaşım
9 K. Horney ve Bütüncü yaklaşım
10 Davranışçı Kuram
11 Davranışçı Kuram
12 Transaksiyonel Analiz
13 Transaksiyonel Analiz
14 Transaksiyonel Analiz
15 Tartışma: Kuramlara eleştirel bakış. Derse ilişkin geribildirim
16 Final Sınavı

Geçtan, E. (2002) Psikanaliz ve Sonrası. Metis yayınları Burger, J. (2006) Kişilik. Kaknüs yayınları. Ashcraft, D. (2009). Kişilik Vaka İncelemeleri. Kaknüs yayınları. Akkoyun, F. (1998). Transaksiyonel Analiz: Psikolojide İşlemsel Çözümleme Yaklaşımı Adler, A. (2005) Bireysel Psikoloji. Say yayınları Adler A. (2000) Eğitimi zor çocukların psikolojisi. Kariyer yayınları Horney, K. (1994) Psikanalizde yeni yollar. Öteki yayınevi Horney, K. (1995) Kadın Psikolojisi. Öteki yayınevi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 9 126
Toplam İş Yükü (saat) 212

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 2 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek