GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201185022012 Etik Bir Varlık Olarak İnsan Seçmeli Ders Grubu 1 2 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Ahlakın felsefî olarak irdelenmesi ve kritik edilmesinin yanı sıra insan olmak ile etik arasındaki ilişkinin belirlenmesi


Prof. Dr. Solmaz Zelyüt


1 Etik meseleleri ifade edebilme
2 Etik meseleleri tartışabilme
3 Tartışmalı etik ve etikopolitik meseleler hakkında kendi görüşünü geliştirebilme


Yok


Yok


Bu derste etiğin ve ahlak felsefesinin ne olduğu; başlıca rakip ahlak felsefeleri; ahlak ve politikanın ilişkisi incelenecektir. Başlıklar şöyle sıralanabilir: Etik olan nedir? Etik nedir? Aristoteles etiği versus Kant Etiği veya erdem etiği versus deontoloji Ahlak ve politika arasındaki bağ.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Etik olan ve bir disiplin olarak etik
2 Ethik, ethos, karakter
3 Ahlak ve ahlak felsefesi
4 Ahlak felsefesine giriş
5 Etik Türleri
6 Etik Türleri
7 Uygulamalı etik
8 Biyoetik
9 Etik ve Hukuk
10 Ara sınav
11 Aristoteles Etiği
12 Aristoteles Etiği
13 Spinoza Etiği
14 Kant Etiği
15 Kant Etiği
16 Final Sınavı

Aristoteles, Nikomakhos’a Ethik, çev. Saffet Babür, Kebikeç Yayınları, Ankara, 2005. Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, Çev. İoanna Kuçuradi, Ülker Gökberk, Füsun Akatlı. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 1999. Kant, Ahlak Metafiğinin Temellendirilmesi, çev. Ioanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2002. Spinoza, Ethica, çev. Çiğdem Dürüşken, Kabalcı, 2011. Spinoza, Teolojik Politik İnceleme. Çev. R. Ergün- C. B. Akal, Dost Kitapevi, 2008. Ross Poole, Ahlak ve Modernlik, çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yay., 1993. Solmaz Zelyüt, iki Adalet Arasında, Vadi yay., 1997. Solmaz Zelyüt, Spinoza, Dost Kitapevi, 2011. Alasdair MacIntyre, Ethikin Kısa Tarihi, çev. Solmaz Zelyüt- Hakkı Hünler, Paradigma Yay., Alasdair MacIntyre, After Virtue, University of Notre Dame Pres, 2007. Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness, Cambridge Uni. Pr. 2001. Ahmet Cevizci, Etik, Say Yay., 2014. Ahmet Cevizci, Uygulamalı Etik, Say Yay., 2013.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 1 14
Rapor Hazırlama 4 10 40
Makale Kritik Etme 10 5 50
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 10 2 20
Ev Ödevi 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 206

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5
ÖÇ 2 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek