GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201187032012 Kent Hayatının Sosyolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek LisansKent, sosyal bilimler literatüründe çeşitli açılardan oldukça geniş bir şekilde yer tutmuş bir konudur. Bu ders kapsamında kent ve insan ilişkileri, hem tarihsel aşamalar itibarıyla hem de farklı ele alış tarzları bakımından ele alınıp tartışılmaya çalışılacaktır.1 Kent konusunda farklı görüş ve yaklaşımlardan haberdar etmek
2 Kentin toplumsal ve siyasal hayatla bağlantısına ilişkin farkındalık yaratmak
3 Kent ve kentle ilgili sorunlar karşısında sosyolojik bir bakış açısı geliştirmek
4
5


Yok


Yok


Bu derste, kent kavramının sosyoloji literatüründeki yeri ve önemi, farklı yaklaşımların kente yönelik yorumları üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede köy- kent karşılaştırmaları, kent ve birey, kent ve yurttaşlık ilişkilerinin yanı sıra metropolleşmeye bağlı değişimlere yönelik yeni tartışmalar üzerinde durulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kent kavramı ve kentlerin ortaya çıkışı
2 Kent teorileri
3 Kent teorileri
4 Modernleşme ve kent ilişkisi
5 Göçün kentler üzerindeki etkileri
6 Kent, anomi ve yabancılaşma
7 Kent, yurttaş ilişkisi ve kentlerin siyasal işlevleri
8 Ara Sınav
9 Kentlerin değişimi (farklı kent tipleri)
10 Küreselleşme ve kentler
11 Küreselleşme döneminde kent ve kimlik ilişkisi
12 Kent ve sosyal sınıfların ilişkilerinde değişme
13 Kentsel dönüşüm kavramı ve güncel kentsel dönüşüm sorunları
14 Kent yönetimi ve yerel yönetimler
15 Metropolleşme ve yerel siyasetin dinamikleri
16 Fİnal Sınavı

-Kent, sınıf, İktidar, Manuel Castells, çev. Asuman Erendil, Bilim Sanat yay., Ankara, 1997 -Kentsiz Kentleşem, Murray Bookchin, çev. Burak Özyalçın, Ayrıntı, İstanbul, 1999 -Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Rana A. Aslanoğlu, Asa yay., Bursa, 1998 -Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne, editör, Ferzan Bayramoğlu Yıldırım, Wald yay., İstanbul, 1996 -21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan, editör, Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam yay., İstanbul, 2001


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 5 5
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek