GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
92010495432013 İnsan ve Din Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


İnsan kültürü ve faaliyetlerinin en önemli kurumlarından biri olan din ve dinler, özellikle tek tanrılı semavi dinler, dini meydana getiren çeşitli unsurlar (ayin, ibadet, iman), dinle ilgili temel kültürel insan faaliyetleri (bilim, sanat, felsefe, hukuk, siyaset, ahlak) arasındaki ilişkiler hakkında bilgi edinmeyi, sağlıklı bir anlayış kazanmayı sağlamaktır.


Prof. Dr. Ahmet Arslan


1 1. Dinle ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2 2. Din ve diğer insani etkinlikler arasındaki bağı kurabilme
3 3. Dini meydana getiren çeşitli unsurları saptayabilme
4 4. Dinin insan ve toplum üzerindeki etkilerini yorumlayabilme


Yok


Yok


Din ile ilgili temel kavramlar: Ayin, ibadet, iman; Tarihteki çeşitli dinler: Çoktanrılı dinler, Kurtuluş ve sır dinleri, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam; Dinin sanat, felsefe, bilim, ahlak, politika ile ilişkileri; Dinin toplum üzerindeki etkisi; Dine bilimsel yaklaşımlar: Din sosyolojisi, din psikolojisi, din felsefesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin tanıtımı
2 Dinin tanımı, Dinle ilgili temel kavramlar
3 Çok tanrıcılık ve Antik Yunan Dini
4 Kurtuluş ve Sır Dinleri
5 Yahudilik
6 Hristiyanlık
7 Vize
8 İslam
9 Din Sosyolojisi
10 Din Psikolojisi
11 Din Felsefesi
12 Din ve Ahlak İlişkisi
13 Din ve Siyaset İlişkisi
14 Final
15
16

Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 5 Plotinos, Yeni Platonculukve Erken Dönem Hristiyan Felsefesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,İstanbul,2012, II. Kısım: “Erken Dönem Hristiyan Felsefesi” Felicien Challaye, Dinler Tarihi, çev. Samih Tiryakioğlu, Varlık Yayınları, İstanbul, 1994 Felsefe 2002, TUSİAD Yayınları, Aralık 20002, I. Bölüm: “İnsan Kültürünün Biçimleri; Büyü, Din, Bilim, Sanat” Jared Dİamond, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, W.W. Norton & Company, New York, 1997 John Herman Randall Jr., Justus Buchler, Felsefeye Giriş, çev. Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1982, XVIII. Bölüm “Dinin Yorumu” Manfred Dworschak; “Der Erfinder Gottes”, Der Spiegel, 52/2012 Matthias Schulz, “Cennet Rehberi”, çev. Ahmet Arslan, Der Spiegel Will Durant, The Life of Greece: The Story of Cİvilization Vol.2, Sİmon and Schuster Pub.,New York, 1939, Chapter VIII: “The Gods of Greece” Kitab-ı Mukaddes Kur’an


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Okuma 4 41 164
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek