GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
92010497552013 Siyasal Bir Varlık Olarak İnsan Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Tarihin özne olarak insan, siyaset bilimi ya da siyaset felsefesinin bir konusudur. Siyasal bir varlık olarak insana yaklaşım hedeflenmektedir. Bu amaçla ilk olarak, tarih felsefesi ve siyasal antropoloji çerçevesi içinde insan kavramını ele alacağız. Sonra, tarih felsefesindeki kavramsal dönüşümler ışığında, siyasal bir varlık olarak insanın konumunu araştıracağız. Son olarak, modern siyaset felsefesi tarafından ele alınan tartışmalar ışığında insan kavramını ele alacağız.


Prof. Dr. Nilgün Toker


1 Felsefe tarihi ışığında insan olmanın tarihsel analizini yapabilmek
2 Düşünce tarihinde insan kavramının dönüşümünü kavrayabilmek
3 İnsan kavramları ve bir eylem olarak siyaset arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek
4 Modern siyaset felsefesinin insan kavramının farkında olmak


Yok


Yok


Tarih felsefesi, insan kavramı ekseninde ele alınacaktır. Bu şekilde, Antik Yunan, Orta Çağ, Modernite’nin pek çok filozofu ve onların insan anlayışları analiz edilecektir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Sofistlerin ve Sokrates’in İnsan Anlayışı
3 Platon’da Siyaset
4 Aristoteles “İnsan Politik Bir Hayvandır”
5 Helenistik Dönem: Stoacılık ve Roma
6 Orta Çağ: Aziz Augustinus and Thomas Aquinas
7 Ara sınavlar
8 Machiavelli: Modern Siyaset
9 Toplumsal Sözleşme: Hobbes
10 Toplumsal Sözleşme: Locke
11 Toplumsal Sözleşme: Rousseau
12 Kopernik Özneye Dönüş: Kant
13 Hegel and Marx
14 Final Sınavı

Arslan, A. (2012), İlkçağ Felsefe Tarihi 5, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Arslan, A. (2013), İlkçağ Felsefe Tarihi 1, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Arslan, A. (2010), İlkçağ Felsefe Tarihi 2, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Arslan, A. (2011), İlkçağ Felsefe Tarihi 3, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Aristoteles (1993), Politika, Çev.: Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul. Ross, D. (2011), Aristoteles, Çev.: Ahmet Arslan ve diğ., Kabalcı, İstanbul. Platon (2011), Devlet, Çev.: Mehmet A. Cimcoz ve Sabahattin Eyüboğlu, İş Bankası Kültür Yay., İstanbul. A., S., McGrade (ed.) (2003), The Cambridge Companion to Medieval Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, London, New York. Machiavelli, N. (2013), Prens, Çev.: Kemal Atakay, Can Yay., İstanbul. Hobbes, T. (2013), Leviathan, Çev.:Selahattin Özpalabıyıklar, YKY, İstanbul. Locke, J. (2012), Yönetim Üzerine İki İnceleme, Çev.:Fahri Bakırcı, Ebabil Yay., İstanbul. Rousseau, J., J. (2013), Toplum Sözleşmesi, Çev.: Vedat Günyol, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Bozkurt, N. (ed.) (2010), Kant, Çev.: Nejat Bozkurt, Say Yay., İstanbul. Bumin, T. (2013), Hegel, YKY, İstanbul. Marx, K. (2005), Felsefe Yazıları, Çev.: Ahmet Fethi, Hil Yay. İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 4 5 20
Ev Ödevi 4 6 24
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3 4 5 3 5 4 5 5 3 3
ÖÇ 2 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5
ÖÇ 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4
ÖÇ 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek