GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
92010495602013 İnsan ve Dil Seçmeli Ders Grubu 1 2 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dili zaman ve mekan içinde toplumsal ve kültürel bağlamında ele alırken, dillerin çeşitliliğini, konuşmanın farklı toplumsal koşullarda zamanla nasıl değiştiğini Türkçe merkezli olarak ele almaktır.


Doç. Dr. Hatice ŞİRİN USER


1 Dillerin nasıl oluştuğunu öğrenebilme
2 Ses ve dilbilgisi gibi çeşitli öğelerin tutarlı bir iletişim sisteminin kurulmasında nasıl bir etkileşim içinde bulunduklarını öğrenebilme
3 Dilin iletişimi, sosyokültürel kimliği, dinsel inanışları ve ideolojileri biçimlendirme yollarını kavrayabilme
4 Dilbilimsel antropoloji bilim dalını kavrayabilme.


Yok


Yok


Dünyada dilbilimsel antropoloji araştırmalarının başlangıç ve gelişme aşamaları; Türkiye’deki çalışmalar; Türkçe bağlamında dil ile biçimlenen kültür, din ve ideolojiler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve kapsamı
2 Dersin kaynakları
3 Dillerin Doğuşu Kuramları I
4 Dillerin Doğuşu Kuramları II
5 Dil ve İnsan
6 Dil ve Kültür
7 Dil ve Düşünce
8 Ara sınav
9 Dil ve İnançlar
10 Dil ve İdeoloji
11 Türkçenin ilk yazılı örneklerinde inançlar, siyaset ve ideoloji I
12 Türkçenin ilk yazılı örneklerinde inançlar, siyaset ve ideoloji I
13 Türkçenin ve başka dillerin Tanrı ve Tanrısallık Kavram ve Sözcükleri
14 Türkçenin ve başka dillerin kötü ruhları
15 Türkçede yemin etmek
16 Final sınavı

Ders Kitabı: Duranti, Alessandro (1997), Linguistic Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press. Salzmann, Zdenek (1998), Language, culture, & society, Westview Press Yardımcı Kitaplar: Rumsey, Alan (1990), “Word, meaning, and linguistic ideology”, American Anthropologist 92(2): 346-361.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Rapor Hazırlama 6 5 30
Bireysel Çalışma 6 5 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 28 28
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 3 5
ÖÇ 2 5 5 3 5
ÖÇ 3 5 5 3 5
ÖÇ 4 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek