GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
92010495622013 Kültür İncelemeleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Kültürel Çalışmalar dersi, disiplinlerarası bir yapılanma içinde kültüre ve insana ait her türlü olgu ve pratiği olabildiğince çok yönlü ve farklı yaklaşımlar çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu dersin doğası gereği, kültürün yüksek ve seçkinlere ait olan geleneksel ve durağan bir kavram tanımının ötesinde, toplumun her kesimine ait değişken, dinamik ve günlük yaşamda yer bulan her türlü pratik olarak değerlendirir ve çalışma alanı içine alır. Bu bağlamda, toplumun içinde yer alan farklı grup ve sınıfların her gün yeniden inşa edilen ideoloji ve güç mücadelesi medya, sinema, müzik ve benzeri alanlarda üretilen ideoloji ve temsillerin çözümlenerek bu güç mücadelesini incelemek ve tartışmak dersin temel hedeflerindendir. Bunun yanı sıra sadece toplum içinde değil, farklı temsil ve söylemler içinde gerçekleşen siyaset ve uluslararası ilişkilerin kültürü de bu bağlamda ele alınacaktır.


Yrd. Doç. Dr. Murat ERDEM


1 Kültürel Çalışmalar alanındaki kuram ve yaklaşımlarını anlamak
2 Kültürel Çalışmaların araştırma alanlarını tanımlayabilmek
3 Temsil, ideoloji, güç ve direniş gibi kavramları tanımlamak ve düşünce geliştirmek
4 Söylem analizi, göstergebilim ve metodolojisin ile ilgili bilgi edinme ve uygulama
5 İncelenen olgu ve pratikleri çok disiplinli yaklaşım ile eleştirel çözümleme yetisi


Yok


Yok


Kültürel Çalışmalar alanındaki kuram ve yaklaşımlar, temsil, ideoloji, güç ve direniş, söylem analizi, göstergebilim, popüler kültür, kitle kültürü, medya, film çözümleme, sosyal medya, mizah ve karikatür


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve Dersin Amacı
2 Kültürel Çalışmalarda Alan ve Kavramlar
3 Göstergebilim ve Söylem Analizi
4 Temsil ve İdeoloji
5 Güç ve Direniş
6 Popüler Kültür ve Kitle Kültürü
7 Mizah ve Karikatür
8 Ara Sınav
9 Medya ve Film Çözümlemeleri I
10 Medya ve Film Çözümlemeleri II
11 Sosyal Medya Çözümlemeleri
12 Popüler Müzik Çözümlemeleri
13 Günlük Yaşam ve Eşya Kültürü
14 Mizah ve Karikatür Çözümlemeleri
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Andrew Edgar, Peter Sedgwick Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar. Açılım, İstanbul 2007 Serpil Kırel Kültürel Çalışmalar ve Sinema, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul 2010 Ahmet Oktay Türkiye’de Popüler Kültür. Yapı Kredi, İstanbul 1997 John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ark, Ankara 1999. Wolfgang Ruppert (ed.) Gündelik Eşyaların Kültür Tarihi Kabalcı, İstanbul, 1996. Roland Barthes Çağdaş Söylenler Metis, İstanbul 1996 Douglas Kellner “Kültürel Araştırmalar ve Sosyal Teori : Eleştirel Bir Müdehale” Suart Hall “Popüler Kültür ve Devlet”


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Tartışma 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 9 4 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 197

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 2 2
ÖÇ 2 2 3 2
ÖÇ 3 3 5 3
ÖÇ 4 2 5 5
ÖÇ 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek