GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201187102014 Sosyal Arkeoloji Seçmeli Ders Grubu 1 2 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin temel amacı, eskiçağ yaşam tarzının oluşumunda sosyal etkenlerin öneminin altını çizmek; yakın geçmişte ve çağdaş toplumlarda arkeolojik uygulamaların sosyal sorumlulukları hakkında farkındalık yaratılmasını sağlamaktır.


Prof. Dr. Ersin Doğer


1 Arkeolojinin temel kavramları hakkından fikir sahibi olacaklar.
2 Disiplinlerarası çalışma becerisi geliştirecekler.
3 Analitik düşünme becerisi kazanacaklar.
4
5


Yok


Yok


Eskiçağda bireyin yaşamının çeşitli yönleri özel yaşam ve kamusal alan bağlamında algılanmaya çalışılarak, gündelik yaşamın canlı bir betimi sunulmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İnsanlar: Kadınlar, Erkekler, Ev Yaşamı
2 İnsanlar: Ebeveynler ve Çocuklar, Eğitim, Yaşlılar, Özürlüler
3 İnsanlar: Köleler, Yabancılar ve Barbarlar
4 Din ve Birey
5 Sağlık ve Hastalık, Ölüm, Öbür Dünya, Büyü
6 Yasa ve Düzen
7 Çalışma
8 Ara Sınav
9 Savaş
10 Sportif Müsabakalar, Bayramlar
11 Tiyatro Gösterileri
12 Müzik
13 Görsel Sanatlar- Heykeltıraşlık
14 Görsel Sanatlar- Mimarlık
15 Görsel Sanatlar- Resim
16 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 3 42
Soru-Yanıt 14 3 42
Bireysel Çalışma 8 3 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 5 4
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek