GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201185072015 Romantik İlişkiler ve Kıskançlık Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı insan romantik ilişkilerini evrimsel perspektifte tartışmaktır.1 1. Evrimin ve evrimsel psikolojinin ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak
2 2. İnsan davranışlarının evrimsel temelleri hakkında bilgi edinmek
3 3. İnsan cinselliğinin evrimsel temelleri hakkında bilgi edinmek
4 4. İnsan cinsel davranışını çokdisiplinli (biyolojik, antropolojik, sosyal/bilişsel psikolojik vs.) bir tarzda ele alabilmek
5 5. İnsan eşleşmesine Darwinyen prensiplerle bakabilmek


Yok


Yok


• Evrimin ilkeleri: Doğal ve cinsel seçilimi anlamak • Darwinyen davranış biliminin ilkeleri • Erkeğin ve kadının eşleşme tercihleri • Kısa ve uzun süreli eşleşme stratejileri • Babalık şüphesi ve doğurguları • Romantik kıskançlık ve kıskaçlıkta cinsiyet farklılıkları • Cinsiyetiçi rekabet olgusunda hata yönetimi yaklaşımı • Uzun süreli ilişkiler, evlilik ve eşi elde tutma • İkili ilişkilerin ve aşkın evrimi • İlişkilerde bağımlılık


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Evrimin ilkeleri: Doğal ve cinsel seçilimi anlamak
3 Darwinyen davranış biliminin ilkeleri
4 Ebeveyn yatırımı ve eşleşme
5 Cinsel yolla üremenin kökenleri
6 Kadınların uzun süreli eşleşme tercihleri
7 Erkeklerin uzun süreli eşleşme tercihleri
8 Kadınların kısa süreli eşleşme tercihleri
9 Erkeklerin kısa süreli eşleşme tercihleri
10 Romantik kıskançlık ve kıskaçlıkta cinsiyet farklılıkları
11 Ara sınav
12 Cinsiyetiçi rekabet ve eşleşme olgularında hata yönetimi yaklaşımı
13 İkili ilişkilerin ve aşkın evrimi
14 İlişkilerde bağımlılık
15 Eşi elde tutma
16 Final Sınavı

• Buss, D. M. (2009). Evolutionary psychology: The new science of the mind. Boston: Pearson. • Gaulin, S. J. C., McBurney, D. H. (2001). Psychology: An evolutionary approach. NJ: Prentice Hall. • Crawford & Krebs (2008). (Eds) Foundations of evolutionary psychology. New York: LEA • Buss, D.E. (Ed.)(2005). The handbook of evolutionary psychology. New York: Wiley • Buss, D. M. (1988). From Vigilance to Violence: Tactics of Mate Retention in American Undergraduates. Ethology & Sociobiology, 9, 291-317. • Haselton, M. G., & Buss, D. M. (2000). Error Management Theory: A new perspective on biases in crosssex mind reading. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 81-91. • Diamond, J. (1998). Seks neden keyiflidir? İnsanın cinsel evrimi. İstanbul: Varlık/Bilim • Miller, G. (2000). The mating mind. New York: Doubleday


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 33 33
Okuma 14 7 98
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek