GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203035272020 Türkiye'de Kitle İletişim Araçları ve Toplum: Teoriler ve Uygulamalar Ders 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Türk toplumunun sosyal, kültürel ve siyasal ortamını göz önünde bulundurarak kitle iletişim kuramlarını günümüz pratikleri ile ilişkilendirir.


Dr.Öğretim Üyesi Seda Sünbül Olgundeniz


1 Kitle iletişiminin temel faktörlerini kavrayabilme.
2 Kitle iletişim araçlarının toplumdaki rolünü açıklayabilme.
3 Kitle iletişimi konusunda geliştirilen kuramları tanıma ve karşılaştırma.
4 İçinde yaşanılan toplumun medya pratiklerini anlayabilme

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Eleştirel perspektif Medya-toplum kuramları Türkiye’de kitle iletişim araçları ve toplum Türkiye’de medya tüketiminin diğer ülkelerle karşılaştırılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 iletişim ve Kitle İletişimi kavramının tanımlanması
2 İletişim bilimlerine giriş, iletişimin toplumsal bir süreç olarak önemi, toplumsallaştırma öğesi olarak konumu, diğer disiplinlerle ilişkisi.
3 Erken dönem iletişim araştırmaları
4 Kitle iletişimde güçlü etkiler dönemi.
5 Toplumsal yapıların evrimine koşut olarak değişen kültürel yapılar ve değişen kitle iletişim ortamı
6 Üç temel kitle iletişim araştırma evresi çerçevesinde (kitle toplumu –davranışçı – ampirik-eleştirel evre) iletişim kuramları
7 Kitle toplumu - kitle kültürü yaklaşımı. Popüler –kitle kültürü kavramlarının karşılaştırılması, kitle kültürü örnekleri ve sınıflandırılması
8 Ara Sınav
9 Sosyal Kültürel Yaklaşım ve Birmingham Okulu çalışmaları, Yapısal - İşlevselci Yaklaşımlar
10 Gündem koyma ve saptama kuramı agenda setting), çerçeveleme (framing) kuramı: Tanımı, kuram çerçevesinde yapılan araştırmalar ve eleştiriler
11 Gündem Koyma (agenda building), Suskunluk Sarmalı, Kullanım ve Doyum kuramlarının modelleriyle birlikte açıklanması.
12 Kültürel göstergeler yaklaşımı.
13 İsveç ve ABD’deki Kültürel göstergeler programları çerçevesinde yapılan araştırmalar
14 Medya ve toplumsal yapı
15 Dersin genel değerlendirmesi
16 SINAV

McQuail, Denis, McQuail’s Mass Communication Theory, 6.th ed. Sage. London, 2010. McQuail, Denis and Sven Windahl, S., Communication Models For The Study Of Mass Communication, Longman, Essex, 1993. Graber,Doris A, Denis McQuail and Pippa Norris (eds), The Politics of news :news of politics,2nd eds.,CQ Press,Washington D.C.,2008.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 30 30
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 15 15
Makale Kritik Etme 5 2 10
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 3 5 4 5 5
ÖÇ 2 4 3 5 4 4 4
ÖÇ 3 4 5 5 4 5
ÖÇ 4 5 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek