GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203035292020 Medya Okuryazarlığı Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı amaçlamaktadır.


A


1 Ticari medya kültürüne maruz kalan bireyin ileti farkındalığı, zamanı sınırlaması ve seçim yapabilme yetisi
2 Medya kültürüne eleştirel çözümleme getirme
3 Medya iletilerini üretip tasarlayabilme yeteneği
4 Yeni iletişim teknolojileri üzerinden bilgiye erişme, çözümleme ve değerlendirme yetisi

İkinci Öğretim


Yok


Medya metinlerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve kendi medya içeriklerini üretebilmek için felsefe, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, tarih ve politika alanlarında da okumalar yapılması tavsiye edilir.


Medya Okuryazarlığı dersinde incelenen olgu ve olaylar, ayrıca medya sürecinin ne şekilde işlediğini aktaran bilgiler doğrultusunda öğrenci, yazılı basın, televizyon, radyo, multi-medya araçları vb. gibi medya araçlarını farklı amaçlar için kullanabilir ve aynı zamanda kendi medya mesaj ve araçlarını yaratabilir ve dağıtımını gerçekleştirebilir konumuna erişmesini içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri. Teori
2 Medya Okuryazarlığı Nedir, Ne değildir? Kavramsal Yol haritasının çizilmesi
3 Medya Okuryazarlığının Kapsam Alanları
4 Medya Okuryazarlığı Beceri Alanları- Bilişsel ve Duygusal Alan
5 Medya Okuryazarlığı Beceri Alanları- Estetik ve Değerler Alanı
6 Medya Okuryazarlığının Tarihsel Gelişimi
7 Medya Ürünün 8 Temel İçeriği
8 Vize Sınavı
9 Medyada Reklamların Sunumu ve Eleştirel Analizi
10 Medyada Subliminal Mesaj Aktarımı
11 Medya Okuryazarlığında Çözümleme Teknikleri :Reklam Çözümlemesi, Slogan Yaratımı
12 Medya Okuryazarlığında Çözümleme Teknikleri: Haber Çözümlemesi, Haber Yazımı
13 Medya Okuryazarlığında Çözümleme Teknikleri: Dizi Çözümlemesi, Karakter Oluşturma
14 Medya Okuryazarlığında Çözümleme Teknikleri: Film Çözümlemesi, Toplumsal Değerler Analizi
15 Medya Okuryazarlığında Çözümleme Teknikleri: Sosyal Medya Paylaşımlarının Analizi
16 Final Sınavı

• Melda Cinman Şimşek, Nurçay Türkoğlu (2016), Medya Okuryazarlığı, İstanbul: Pales Yayınları • Abdurrahman Şahin (2011), Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Ankara: Anı Yayınları • Mutlu Binark (2007), Eleştirel Medya Okuryazarlığı, : Kalkedon Yayınları: İstanbul • https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Alan Çalışması 14 3 42
Beyin Fırtınası 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 168

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 3 3 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 3 4 3 4 4
ÖÇ 3 4 5 5 4 4 3
ÖÇ 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek