GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203035332020 Etkileşimli Medya Tasarımı Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrenciler bir sorunu gidermek amacıyla multimedya projeleri oluştururken ihtiyaçları karşılamak amacıyla gelişmekte olan teknolojileri analiz ederek değerlendirmede bulunacaklardır. Kişisel ve kişilerarası becerileri işyeri ortamına hazırlamak için uygulanacaktır. Edinilen bilgi ve beceriler teknoloji odaklı toplumda etkileşimi sağlama amacıyla uygulanmaktadır. Eleştirel düşünme becerilerini teknoloji okur yazarlığı ile bilgisayar ortamında uygulamayı öğreneceklerdir.


Doç. Dr. Cem GÜZELOĞLU


1 Teknolojinin medya iletişim kuramındaki yeri ve önemini tartışabilme
2 Yeni/etkileşimli medya formları, ürünleri ve sistemleri ile bunların bireysel ve sosyal kullanımları ve estetiği alanındaki güncel tartışmaları kavrayabilme
3 İnternette pozitif çalışma davranışları ve kişisel nitelikleri geliştirebilme
4 Dijital etik konusunu kavrayabilme
5 İnternet hukuki ve sorumlulukları, telif hakkı ve adil kullanım kuralları, etik hakkında fikir sahibi olabilme.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Medya mecralarında üretim süreçlerini kavrama, değerlendirme ve tasarım ortaya koyabilme doğrultusunda teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İletişim kuramlarında medya ve teknoloji
2 İletişim kuramlarında medya ve teknoloji
3 Etkileşim ve etkileşimli medya kavramı
4 Etkileşim ve etkileşimli medya kavramı
5 İnsan-makine etkileşimi
6 Kullanıcı arayüzü: tasarım, kullanılabilirlik ve ergonomi
7 Kullanıcı arayüzü: tasarım, kullanılabilirlik ve ergonomi
8 Ara sınav (Vize)
9 Gerçeklik, sanal gerçeklik, simüle edilmiş gerçeklik
10 Siberuzayda kimlik, temsil ve beden
11 Siberuzayda kimlik, temsil ve bede
12 Sibernetik organizmalar ve cyborg kuramı
13 Sibernetik organizmalar ve cyborg kuramı
14 Etkileşimli medya, gözetim ve panopticon
15 Etkileşimli medya, gözetim ve panopticon
16 Final Sınavı

Dilruba Çatalba Ürper (2011) A ğ toplumu Kimin Toplumu, Pazarlama letişimi, . Kerem RıZvano lu, (2011), Herkes için Web” mümkün mü?: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım, Pazarlama letişimi, . Donna Harraway (1985) "A Cyborg Manifesto: Science Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century", Socialist Review. Frank Webster (2006) Theories of the Information Society, 3rd ed., Routledge: New York. Haluk Geray, letişim ve Teknoloji, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2003. Manovich, Lev (2001) The Language of New Media. Cambridge: MIT Press. Manuel Castells (2005) Ağ Toplumunun Yükselişi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, stanbul. Manuel Castells (1996) La société en réseaux, L’ere de l’information, Fayard, Nicholas Negroponte (1996) Dijital Dünya, İstanbul: Türk Henkel Dergisi Yayınları. Nilüfer Timisi, Yeni letişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitabevi, Ankara, 2001, ss. 33-58. Van Dijk, Jan (2006) The Network Society, 2nd ed. London: Sage.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 14 3 42
Seminer 2 10 20
Makale Yazma 2 20 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek