GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203035182020 Medya Estetiği Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Medya estetiği ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi.


a


1 Medya ve doğası hakkında bilgi edinilecek.
2 Medyanın toplumu nasıl yansıttığı hakkında bilgi birikimi kazanılacak.
3 Medya ve estetik tarihinin gelişimini anlama becerisi kazanılacak.
4 Estetik açıdan medya çıktılarının analizi yapma becerisi kazanmak.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste öğrenciler günümüzde artan medya yoğunluğu içinde verilen estetik seçim ve kararlar üzerinden estetik teorileri öğrenecek, bu teorilerin medya pratiğinde nasıl işlediğini göreceklerdir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Medya tarihi konsepti içinde temel estetik kavramlar
2 Kültürü anlamak ve anlamlandırmak
3 Marx ve ideoloji
4 Gramsci’nin Hegomanya kavramını analiz.
5 Eleştirel Teori ve Frankfurt Okulu
6 Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları.
7 Dijital yakınsamaArasınav (Vize)
8 Arasınav (Vize)
9 Televizyon estetiği
10 Medyada izleyicinin rolü.
11 Avrupa sineması estetiği
12 Medyada Estetik ve biçim analizi (kamera, ışık, kurgu, dekor, ses, müzik, özel efektler)
13 Medyada estetik ve biçim analiz uygulaması
14 Medya estetiği ve sahiplik ilişkisi.
15 Postmodern estetik ve dijital teknoloji
16 Final

Tunalı, İsmail (1996), Estetik, Remzi Yayınevi, İstanbul. Croce, Benedetto (1983), İfade Bilimi ve Genel Linguistik Olarak Estetik, Remzi Yayınevi, İstanbul. Gombrich, E. H. (2007), Sanatın Öyküsü, Remzi Yayınevi, İstanbul. Eco, U. (1998), Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Can Yayınları, İstanbul. Eagleton, T. (2002), Estetiğin İdeolojisi, Doruk yayınları, İstanbul. Lotman, Y. M (1986), Sinema Estetiğinin Sorunları, De Yayınları, İstanbul. Kızılçelik, S. (2000), Frankfurt Okulu, Anı Yayıncılık, İstanbul. Parkan, M., Brecht Estetiği, Donkişot Yayınları, İstanbul. Özkök, E. (1982) Sanat İletişim ve İktidar, Tan Yayınevi, İstanbul. Benjamin, W. (2007) Estetize Edilmiş Yaşam, Derin Yayınevi, İstanbul. Benjamin, W. , Pasajlar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 36 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 16 3 48
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek