GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203035432020 Sinema ve Psikoloji Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı psikolojik kavram ve kuramlar çerçevesinde bir filmin kahramanlarının duygu, düşünce ve davranışlarını ve filmdeki insan ilişkilerinin psiko-sosyal dinamiklerini anlamak ve analiz etmek üzere bir bakış açısı sağlamaktır.


Prof. Dr. K. Oya Paker


1 Film kahramanının duygu, düşünce, davranış ve deneyimlerine psikolojik kavramlarıyla bakabilme; iç-görü kazanma.
2 Birey ve insan ilişkileri hakkında algılama becerilerinin güçlenmesi.
3 Filmin anlatı olarak kurduğu psikolojik ve emosyonel anlatıyı analiz etme.
4 Bir filmin anlatısındaki psikolojik konuları anlama ve analiz etme.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Pozitif psikoloji, Sosyal Etki, Bireyselleşme, Benlik, Duygular, Yakın İlişkiler, Aile Dinamikleri, Kapalı Grup Dinamikleri, Çocukluk ve Şiddet, Sosyalizasyon Süreci


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Filmlerde psikolojik olgular
2 Film bağlamında kendilik anlatımları
3 Film bağlamında yakın ilişkiler, sosyal etki ve birey
4 Filmlerde yakın ilişkiler ve sosyal etki örüntüleri
5 Film örnekleri üzerinden modernist anlatıda özne
6 Filmlerde bireyselleşme ve dünyevileşme/dünyevileşmenin sökümü
7 Yakın ilişkilerde çatışmalar ve üçgenleşmeler
8 Arasınav (Vize)
9 Filmlerde çocuk ve çocukluk
10 Filmlerde söylem düzeni olarak duygular
11 Grup dinamikleri: Birey-grup ilişkisi, grup içi ittifaklar, karşılıklı bilmeme oyunu
12 Filmlerde postmodern benlik
13 Filmlerde postmodern benlik
14 Sinema Terapi
15 Tüm konuların gözden geçirilmesi
16 Final: Dönem ödevlerinin teslimi

Carr, A. (2016). Pozitif Psikoloji, Çev. Ü. Şendilek. Kaknüs. Gabbard, K. veGabbard, G. O. (2014). Psikiyatri ve Sinema, Çev. Y. Eradam ve H. Satılmışoğlu. OkuyanUs. Gençöz F. (Ed.) (2007). Psinema: Sinemada Psikolojik Bozukluklar ve Sinematerapi. HYB Yay. Hefferon, K. ve Boniwell, I. (2014). Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma ve Uygulamalar, Çev. T. Doğan. Nobel. Indick, W. (2011). Senaryo Yazarları İçin Psikoloji, Çev. E. Yılmaz ve Y. Karaarslan. Agora Kitaplığı. Niemiec, R. M. ve Wedding, D. (2016). Sinema ve Akıl Sağlığı, Çev. R. A. Araton. Kaknüs. Zimbardo, P. (2015). Şeytan Etkisi, Çev.: C. Coşkan. Say Yay. http://www.psinema.org/index.php?c=3Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Alan Çalışması 14 2 28
Okuma 7 15 105
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 3 3 3 4
ÖÇ 2 5 3 3 3 4
ÖÇ 3 5 3 3 3 4
ÖÇ 4 5 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek