GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203035902020 Kültürel Çalışmalar Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


İngilizce


Bu derste öğrencilerin kültürel çalışmalar perspektifinden bir araştırma tasarlamak üzere bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin belgesel ön hazırlığına hizmet edecek türden bir çalışma yapmaları beklenmektedir.


Prof. Dr. Oya Paker


1 Kültürel çalışmalar alanını metodolojik ve kuramsal düzeyde kavrama
2 Kültürel çalışmalar perspektifinden popüler kültürü analiz etme
3 Kültürel çalışmalar alanında tercih edilen veri toplama ve analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4 Bir belgesel çalışması hazırlığı olarak bir araştırma tasarlama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kültürel çalışmalarda farklı yaklaşımlar; Popüler kültür; Kültürel çalışmalarda temel araştırmalar; Kültürün incelenmesinde nitel ve nicel araştırma; Kültür üzerine araştırma ve belgesel yapımı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kültürel çalışmalarda farklı yaklaşımlar
2 Kültürel çalışmalarda farklı yaklaşımlar
3 Alanda klasik çalışmalar
4 Alanda klasik çalışmalar
5 Kültürel çalışmalarda araştırma
6 Kültürel çalışmalarda araştırma
7 Etnografik araştırma
8 Arasınav (Vize)
9 Araştırma Süreci: Kültürel çalışmalar perspektifinden bir araştırma tasarlamak
10 Araştırma Süreci: Veri toplama teknikleri (gözlem ve görüşme)
11 Araştırma Süreci: Analiz ve yorumlama için verileri hazırlamak
12 Araştırma Süreci: Metin analizi
13 Araştırma Süreci: Çalışmanın metin haline getirilmesi.
14 Kültür çalışmasını belgesele uyarlamak
15 Tüm konuların gözden geçirilmesi
16 Final: Dönem ödevlerinin teslimi

Barker, C. (2000) Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage During, S. (1999) (ed). Cultural Studies Reader. London: Routledge Gray, A. (2004). Research Practice for Cultural Studies. London: Sage Pickering, M. (Ed.) (2008). Research Methods for Cultural Studies. Edinburg: Edinburg University Press Ryan, M. (and Musiol, H. as co-ed) (Eds.) (2008). Cultural Studies: An Anthology. Oxford: Blackwell Pub. Smith, P. (2005). Kültürel Kuram. Çev. S. Güzelsarı ve İ. Gündoğdu. İstanbul: Babil. Storey, J. (2000). Popüler Kültür Çalışmaları: Kuramlar ve Metotlar. Çev. K. Karaşahin. İstanbul: Babil Yay. Türkoğlu, N. (2010). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim. İstanbul: Urban Kitap.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Gözlem 6 3 18
Proje Hazırlama 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 3 5 5 5
ÖÇ 3 5 3
ÖÇ 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek