GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203035942020 Görsel Metinlerde Stereotip Analizi Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı medyada stereotip temsiller bağlamında nasıl anlamlar üretildiğini tespit etmeye yönelik analiz çalışmaları konusunda bilgi vererek, medya içeriklerine yönelik analiz çalışmaları yaptırmaktır.


Prof. Dr. Dilek Takımcı


1 Görsel metinlerde stereotip temsilleri hakkında bilgi edinilecek.
2 Görsel metinlerin stereotipleri nasıl yansıttığı hakkında bilgi birikimi kazanılacak
3 Tarihsel süreç içinde stereotipin oluşum süreci hakkında bilgi kazanılacak.
4 Görsel metinlerde stereotip analizi yapma becerisi kazanılacak.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Görsel metinlerde stereotip analizine yönelik kuramsal ve pratik çalışmalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Stereotip Teorileri
2 Görsel Semboller ve Stereotip
3 Stereotip Temsiller ve Toplum
4 Arnheim ve Görsel Düşünme
5 Adorno ve Kültür Endüstrisi.
6 Panofsky ve İkonoloji
7 Brecht Estetiği ve Görsel Metinler
8 Ara sınav (Vize)
9 Medya Kuramları ve Stereotip
10 Medyada Stereotip Temsillerin İşlevleri
11 Sinema ve Televizyonda Görüntüsel Stereotip Temsiller
12 Görüntüsel Stereotip Temsiller analizi ( figür, eylem, oyunculuk, görüntü, mekan, atmosfer, türler ve melez türler )
13 Görüntüsel Stereotip Temsiller Analiz Uygulaması
14 Semiyoloji ve Stereotip Temsiller
15 Postmodern Dönemde Stereotip Temsiller
16 Final

Barthes R (1993) Göstergebilimsel Serüven, M. Rifat ve S. Rifat (çev), Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul. Bilgin N (1996) İnsan İlişkileri ve Kimlik, Sistem Yayıncılık, İstanbul. Eco U (1991) Alımlama Göstergebilimi, Sema Rifat(çev), Düzlem Yayınları, İstanbul. Eagleton T (2002) Estetiğin İdeolojisi, Gözkan ve Ark (çev), Doruk Yayımcılık, İstanbul. Eco, Umberto (2001), Açık Yapıt, Çev: Pınar Savaş, Can Yayınları, İstanbul. Gombrich EH (1980) Sanatın Öyküsü, Bedrettin Cömert(çev), Remzi Kitapevi, İstanbul. Gombrich EH (1992) Sanat ve yanılsama: Resim Yoluyla Betimlemenin Psikolojisi, Ahmet Cemal(çev), Remzi Kitabevi, İstanbul. Hauser A (1984) Sanatın Toplumsal Tarihi, Yıldız Gölönü(çev), Remzi Kitabevi, İstanbul. Hofstaetter, P.(1967), Das Denken in Stereotypen, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen. İsen, Galip, Batmaz, Veysel (2002), Ben ve Toplum, Om Yayınevi, İstanbul. Lippmann, Walter (1964), Die öffentliche Meinung. München. Lotman JM (1987) Sinema Estetiğinin Sorunları. Filmin Semiotiğine Giriş, Oğuz Özügül (çev), De yayınevi, İstanbul. Pleyer P (1968) Nationale und soziale Stereotiypen im gegenwartigen deutschen Spielfilm. Eine aussageanalytische Leitstudie, Münster: Institut für Publizistik. Quasthoff U (1973) Soziales Vorurteil und Kommunikation – Eine sprachwissenschafliche Analyse des Stereotyps, Athenaeum –Fischer, Farnkfurt am Main. Moran B (1999) Edebiyat Kuramları ve Eleştiri,İletişim Yayınları, İstanbul. Rifat M (1998) XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları. 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Schaff, Adam (1979), “Sprache und Stereotyp”, In: Simon Gerd/ Strassner, Erich, Sprechen- Denken – Praxis, Weinheim und Basel: Beltz. Schneider, I. (1992), Stereotip Teorisi. Alman Televizyonlerında Amerikan Dizilerini Araştırmaya Yönelik Ön Düşünceler, Çev: D. İmançer, A. İmançer (2001), Selçuk İletişim Dergisi, Konya. Waldemar, Lili (1982), Grundlagen der Stereotypisierung, Verlag für Psychologie, Dr. C. J. Hogrefe, Göttingen, Toronto, Zürich. Wenzel A (1978) Stereotype in gesprochener Sprache. Form, Vorkommen und Funktion in Dialogen, Max Hueber Verlag, München.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 2 3 6
Proje Hazırlama 1 4 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 20 3 60
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek