GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203035962020 Televizyon Programcılığı ve İzleyici Ders 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Televizyonun teknik, estetik ve yapımla ilgili yönleri ele alınarak programcılık anlayışı analiz edilecektir. İzleyici kavramı ve yayıncılık üzerinde durularak program ve izleyici ilişkisi irdelenecektir.


Dr Öğretim Üyesi Seda SÜNBÜL OLGUDENİZ


1 Yayın stratejilerini kavrayabilme
2 Program türlerini analiz edebilme
3 Televizyon Programı yapım sürecini kavrayabilme

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Program yapım süreçleri Programın amacı Programa yönelik hedef kitle analizi Program yapımı ve uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Televizyon yayıncılığının özellikleri
2 Televizyon program türlerinin genel özellikleri
3 Televizyon ve izleyici ilişkisi
4 Televizyonda program yapım süreci
5 Programın amacı ve hedef kitlenin belirlenmesi
6 Yapım planlaması kavramı
7 Program bütçesinin oluşturulmasına ilişkin bilgiler
8 Arasınav (Vize)
9 Stüdyo ekibi ve görev dağılımı
10 Yayın akışı ve yayın stratejileri
11 Stüdyo planı ve dekor oluşturma
12 Uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi
13 Uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi
14 Yapılan uygulamaların ders içinde değerlendirilerek tartışılması
15 Dönemin Özeti, Öğrencilerin Eleştirileri, Beklentileri
16 Final

HART, Colin (2007); Televizyon Program Yapımcılığı, çev: Vedat Tayyar Erdoğan, Es Yayınları, İstanbul. Mutlu, Erol (1995) Televizyon Programcılığı, Ankara: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. Millerson, Gerald (1990) Television Production, London:Focal Press GÖKÇE, Gürol (1997);Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği, Der Yayınları, İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 5 3 15
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4
ÖÇ 2 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek