GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203035622020 Dijital Kültür Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders, çağdaş yaşam içerisinde dijital kültürün yoğun bir şekilde etkisini, kültürel çalışmalar bağlamında dijital medyanın üretimi, kullanımı ve tüketimini ve bilgi toplumunun sosyo-ekonomik anlayışlarını incelemeyi amaçlar.


Prof.Dr.Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR


1 Dijital kültür ve sosyal yaşam hakkında bilgi sağlama
2 Dijital sanat ve internet kültürünü anlama
3 Dijital medya tüketimini tanıma ve yorumlama

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Dijital avant-gard ve sanat. Dijital medya. Siber kültür. Bilgi kültürü. İnternet kültürü. Siber toplumda sanal kültür.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İnternet
2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
3 Bilgi Ekonomisi
4 Bilgi Toplumu, Ağ Toplumu
5 Dijital Teknoloji
6 Dijital Sanat, Dijital Tasarım
7 Yeni Medya
8 Arasınav
9 Siber Alan, Sanal Topluluklar,
10 Sanal Kültürler
11 Sanal Gerçeklik
12 Dijital Medya, Online İletişim
13 Sosyal Medya
14 Dijital Kültür ve postmodernizm
15 Sosyal Ağlar
16 Final sınavı

GERE, Charlie, Digital Culture, Reaktion Books, London, 2008. CREEBER, Glen, ROYSTON, Martin, Digital Culture: Understanding New Media, Open University Press, New York, 2009. DOUEIHI, Milad, Digital Cultures, Harvard University Press, Harvard, 2011. Poster, Mark, Information Please: Culture and Politics in the Age of Digital Machines, Duke University Press, London, 2006. GIBSON, Steve (2008). Transdisciplinary Digital Art. Sound, Vision and the New Screen, Eds. Adams, Randy; Gibson, Steve; Müller Arisona; Stefan, Springer, Berlin-Heidelberg. MITCHELL, William J. (1992). The Reconfigured Eye: Visual Truth in The Post-photographic Era. MIT Pres: Cambridge. NALVEN, J. ve JARVİS J.D. (2005). Going Digital: The Practice and Vision of Digital Artists. Thomson Course Techn.: USA. PAUL, Christiane (2008). Digital Art. Thames and Hudson: London. WANDS, Bruce (2006). Dijital Çağın Sanatı. Çev: Osman Akınhay, Akbank Kültür Sanat Yayınları: İstanbul. BAUDRILLARD, Jean, Simülakrlar ve Simülasyon, Çev: Oğuz Adanır, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 1998. ROBİNS, Kevin, İmaj: Görmenin Kültürü ve Politikası, Çev: Nuray Türkoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999. CHAPNICK, Howard, Truth Needs No Ally: Inside Photojournalism, University of Missouri Press, London, 1994.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 1 13
Tartışma 5 2 10
Proje Hazırlama 15 2 30
Proje Sunma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
Okuma 15 3 45
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 4 4 5 4 4
ÖÇ 2 5 4 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek