GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203035192020 Medya ve Etık Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek LisansBu dersin amacı etik konusunun kavramsal, kuramsal ve felsefi boyutunu anlamak ve küresel medya çıktılarının etik kodlarını analiz edebilmektir


Doç. Dr. Şebnem Soygüder Baturlar


1 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
2 2. Ulusal ve uluslar arası meslek etik normlarının bilgisine sahip olma
3 3. Mevcut medya yapısı, yaşam tarzları ve etik değerler arasında ilişki kurma
4 4. Medyada yer alan haber ve programlara ilişkin düşünme, tartışma ve yorumlama becerisi kazanma

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Bu dersin içeriğinde medya, etik, medya yapısını biçimleyen içsel ve dışsal etmenler ve bunlar arasındaki ilişki tartışılmaktadır


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin içeriğini, amacını ve hedefini belirtme
2 Etik kavramının tarihçesi, Etik-ahlak kavramlarının irdelenmesi
3 İletişim ve etik
4 Modern birey ve etik
5 Modern yaşam, medya ve etik
6 Medya profesyonelliği ve etik
7 Medyada Özdenetim
8 Vize sınavı
9 Medyada tabloidleşme olgusu
10 Sinema ve televizyon alanında etik sorunlar, sorumluluklar
11 Tom Bivins‘in Etik Değerlendirme Becerisine Yönelik Beş Basamaklı Modeli
12 Etik sorunsalı çerçevesinde televizyon dizisininBivins’in Beş Basamaklı Modeli’ne göre analizi
13 Etik sorunsalı çerçevesinde bir filminBivins’in Beş Basamaklı Modeli’ne göre analizi
14 Etik sorunsalı çerçevesinde bir haberinBivins’in Beş Basamaklı Modeli’ne göre analizi
15 Etik sorunsalı çerçevesinde bir televizyon programınınBivins’in Beş Basamaklı Modeli’ne göre analizi
16 FİNAL

- İletişim ve Etik; Ed.: Metin Işık, Eğitim Kitabevi Yayınları, 2015, Konya - Medya ve Etik ; Bülent Çaplı, İmge Yay., 2002, Ankara - Medya, Kültür ve Siyaset; Der:Süleyman İrvan, Alp Yay., 2002, Ankara - Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar; Der:A.Belsey&R Chadwick, Çev:Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı Yay.,1998, İstanbul - Medya, Kültür ve Siyaset; Der:Süleyman İrvan, Ark Yay.,1997, Ankara - Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i; Atilla Girgin, İnkilap Yay., 2000, İstanbul - Eyvah Paparazzi; Şebnem Soygüder, Om Yay., 2003, İstanbul - “ Medya ve Etik” ; Süleyman İrvan, http://www.bianet.org/index_root.htmYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 8 3 24
Beyin Fırtınası 3 8 24
Makale Kritik Etme 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 20 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 4 4 5 4 5
ÖÇ 2 4 5 3 4 5 4
ÖÇ 3 5 4 4 4 4 3
ÖÇ 4 4 5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek