GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201065012013 Deniz Arkeolojisine Giriş Ders 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı arkeolojinin bir alt dalı olan deniz arkeolojisinin Avrupa ve ülkemizdeki gelişimi hakkında öğrenciye bilgi vermenin yanında yeni tekniklerin derste sunulmasıyla sualtında gerçekleştirilen çalışmalarda arkeolojinin temel bilimlerle ilişkilerinin tartışılmasını sağlamaktır.


Prof. Dr. Ahmet Kaan ŞENOL


1 1. Deniz Arkeolojisinin dünyadaki gelişimi hakkında bilgi edinmek.
2 2. İnsanlık tarihinin deniz, göl ve nehirlerde bulunan kanıtları hakkında önbilgi sahibi olmak.
3 3. Akdeniz’de bulunan ve araştırmaları tamamlanmış batıkları tanımak.
4 4. Antik dönem denizciliği hakkında bilgi sahibi olmak.
5 5. Batık stratigrafisinin (tabakalaşması) görüldüğü örnekleri tanımak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında sualtı arkeolojisinin temel kavramları olan deniz ve denizcilik arkeolojisinin temelleri ve ilk örneklerinden başlamak üzere bu bilim dalının tarihsel gelişimi anlatılacaktır. Bu kapsamda Avrupa’da özellikle göl ve nehirlerde başlayan ve teknolojinin gelişimine paralel olarak 20. yy’ın ikinci yarısından sonra ağırlıklı olarak Akdeniz’de sürdürülen arkeolojik çalışmalarda kullanılan teknikler öğrenciye sunulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders konularının incelenmesi, öğrenciye kaynakça verilmesi.
2 Nautical (Gemi) arkeoloji, Marine (Deniz) arkeolojisi, Maritime (Denizcilik) arkeolojisi, River-Lake (Nehir, Göl) arkeolojisi gibi kavramların tanıtılması ve dünyadaki örneklerinin incelenmesi
3 Sualtındaki ilk çalışmaların incelenmesi
4 Ortaçağ’dan günümüze sualtındaki çalışmaların tanıtılması
5 Seminer
6 Sualtında kullanılan ekipmanın tarih içindeki gelişimi
7 Antik Dönem’de deniz yolculuklarında yaşanan sorunların arkeolojik verilerle öğrenciye sunulması
8 Ara sınav
9 Bronz Çağ’a tarihlendirilen batıklar ve bu batıklarda bulunan eserler üzerine incelemelerin anlatılması
10 Akdeniz’de bulunan ve Arkaik – Klasik Dönemlere tarihlendirilen batıkların incelenmesi.
11 Akdeniz’de bulunan ve Hellenistik Döneme tarihlendirilen batıkların incelenmesi
12 Akdeniz’de bulunan ve Roma İmparatorluk Dönemine tarihlendirilen batıkların incelenmesi
13 Bizans batıklarının ve bunlarda ele geçen eserlerin tanıtılması
14 Seminer
15 Antik Dönem’de Akdeniz topografyası ve denizcilikte kullanılan tekniklerin tartışılması
16 Final Sınavı

Yardımcı Eserler: Bass, G. Su Altında Arkeoloji, İstanbul 2003 Bound M., “The Pre–Classical Wreck at Campese Bay, Island of Giglio. First Season Report”, Paoli F. (ed.), Studi e Materiali. Scienza dell'antichità in Toscana, Vol. VI, L'Erma di Bretschneider, Roma, s. 181–198 Casson, L., Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler, İstanbul 2002. Joncheray, J.P., Long, L., “L’epave profonde Heliopolis 2-Nord Levant (Var,-80 m), Une fouille d’epave à l’aide de plongeurs à saturation et d’un sous-marin d’observation”, Cahiers D’Archeologie Subaquatique, Numero XIV, 2002, s. 131-159. Long, L., Sourisseau J.Ch., “Epave de Bon Porté”, Les Etrusques en mer, Musées de Marseille-Edisud, 2002, s. 43-47. Long, L., Sourisseau J.Ch., “Epave de Dattier”, “Epave de Pointe Lequin 1A”, “Epave Grand Ribaud F ”, “Epave de Pointe Lequin 1B”, “Epave de Sausset 1”, “Epave Ile des Embiez 1”, Les Etrusques en mer, Musées de Marseille-Edisud, 2002, s. 49-67. Long, L., Gantes, F., Drap, P., “Premier resultats archeologiques sur l’epave grand Ribaud F”, Cahiers D’Archeologie Subaquatique, Numero XIV, 2004, s. 6-40. Micha, P., “Amphora Shipwrecks in the Aegean- A Database of the Ephorate of Underwater Antiquities”, SKYLLIS, 7. Jahrgang 2005/06, Heft 1-2, s. 82-93 McCann, A.M., Freed, J., Deep Water Archaeology: A Late-Roman Ship From Carthage and an Ancient Trade Route Near Skerki Bank off Northwest Sicily, Ann Arbor 1994 Parker, A.J., “Stratification and Contamination in Ancient Mediterranean Shipwrecks”, NA 10.4, 1981, s. 309-335. Owen, I.D., “Picking up the Pieces. The Salvage Excavations of a Looted Fifth Century B.C. Shipwreck in the Straits of Messina“, Expedition, 13:1 (1970:Fall), s. 24-29. Parker, A.J., Ancient Shipwrecks of the Mediterranean & the Roman Provinces, BAR International Series 580, Oxford 1992, s.1-547. Pollino, A., “L’epave de la Tradeliere”, L’Exploitation de la Mer, Viemes Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire, Antibes, Octobre 1985, Juin-les-Pins 1986, s.171-189. Pomey, P., “Les épaves antiques de Méditerranée”, Amphora a la Mer, Epaves Grecques et Etrusques, Exposition du 13 Mai au 27 Novembre 2005, Hauterive 2005, s. 24-31 Starr, C.G., Antikçağda Deniz Güçü, İstanbul 2000 Stager, L., “Phoenician Shipwrecks in the Deep Sea”, Sea Routes Interconnections in the Mediterranean 16th-6th c. BC, PLOES, Creete 29th - October 2nd 2002, Athens 2003, s. 233-247 Van Doorninck, “Rthe Medieval Shipwreck at Serçe Limani: An Early 11th-century Fatimid-Byzantine Commercial Voyage”, Graeco-Arabica, Vol.IV, Atina 1991, s. 45-52. Zelenko, S., “The Shipwrecks of 9-11 Centuries A.D. in Sudak Bay”, Morskaya Torgoviya v Severnam Prichernomorie, Kiev 2001, s. 82-92. (Rusça) Zelenko, S., Morozova, Y., “Amphorae Assemblage from the 13th Century Shipwreck in the Black Sea, near Sudak”, Patabs I - Production and Trade of Amphorae in the Black Sea, (ed.) D. Kassab Tezgör, N. Inaishvili, Actes de la Table Ronde internationale de Batomi et Trabzon, 27-29 Avril 2006, İstanbul 2010, s. 81-84.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 8 3 24
Seminer 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 12 8 96
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 0 5 5
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek