GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201065002013 Akdeniz'de Ticari İlişkiler Ders 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı Akdeniz kültürlerinin birbirleriyle geliştirdikleri ticari ilişkilerin gelişiminin arkeolojik veriler yardımıyla tartışılmasını sağlamaktır


Doç. Dr. Ahmet Kaan ŞENOL


1 1. Antik Dönemde deniz ticaretinin önemini kavramak
2 2. Akdeniz uygarlıkları ve birbirleriyle ticari ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
3 3. Akdeniz’de ticareti etkileyen etmenler hakkında bilgi sahibi olmak.
4 4. Antik dönemde Akdeniz’deki ticari rotaların bilinmesi.
5 5. Akdeniz’de ki ticari arz ve talebin dönemlere göre değişim nedenlerini kavramak.


Yok


Yok


Deniz ulaşımına uygun yapısıyla Antik Dönem boyunca kültürlerin gelişmesinde önemli rol oynayan Akdeniz, uygarlık tarihi boyunca ticari amaçla yoğun olarak kullanılmıştır. Neolitik Dönem’den itibaren deniz yollarını keşfeden insanoğlunun Fenikelilerin önderliğinde Akdeniz’in olanaklarından faydalanması ve bu gelişiminden faydalanan Grek uygarlığını yakın doğunun ürünlerine ilgi göstermesi sonucu Akdeniz’de denizciliğin gelişimi hızlanmıştır. Roma İmparatorluğu’nun Akdeniz’in tek hakimi olmasıyla sağlanan barış ortamı da deniz ticaretini olumlu yönde etkilemiştir. Bu derste uygarlıkların birbirleriyle olan ticari ilişkileri kronolojik olarak incelenecektir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders konularının incelenmesi, öğrenciye kaynakça verilmesi.
2 Akdeniz’de ticari rotalar
3 Girit ve Myken uygarlıklarının Akdeniz ticaretindeki yeri
4 Mısır uygarlığının deniz ticaretindeki rolü
5 Seminer
6 Fenikeliler ve Akdeniz ticareti
7 Grek kolonizasyonu döneminde deniz ticareti
8 Ara sınav
9 Akdeniz’de büyük boyutlu hububat ticareti
10 Akdeniz’de hammadde ticareti.
11 Hellenistik Dönem’e başlayan büyük boyutlu şarap ticaretinin nedenleri ve sonuçları
12 Roma İmparatorluk Dönemindeki Pax Romana’nın ticarete etkileri
13 Rhodos deniz kanunları ve Akdeniz ticaretinde uygulanan yaptırımlar.
14 Seminer
15 Antik Dönem’de Akdeniz’deki ticaretin dönemlere göre iniş çıkışlarının arkeolojik verilerle incelenmesi
16 Final Sınavı

Yardımcı Eserler: Arnaud, P., Les routes de la navigation antique, Paris 2005, s.1-248 Adam, P., “L’economie de l’archeologie navale”, L’Exploitation de la Mer, Viémes Rencontres Internationales d’Archéologique et d’Histoire, Antibes, Octobre 1985, s.131-139. Andreau, J., L’economie du monde romain, Paris 2010, s.1-195. Casson, L., “Maritime Trade in Antiquity”, Archaeology 34.4, 1981, s.37-43. Descat, R., “L’approvisionnement en grain dans le monde grec des cités: histoires d’une politique”, Nourrir les cités de Méditerranée Antiquité-Temps modernes, (ed.) B. Marin, C. Virlouvet, Paris 2003, s. 589-612. Hopper, R.J., Trade and Industry in Classical Greece, Aspects of Greek and Roman Life, London 1979, s.69-227. Manning, J.G., “The Relationship of Evidence to Models in the Polemaic Economy (332 BC-30 BC)”, (ed) J.G., Manning, I. Morris, The Ancient Economy Evidence and Models, California 2005, s. 163-186. Bagnall, R.S., “Evidence and Models for the Economy of Roman Egypt”, (ed) J.G., Manning, I. Morris, The Ancient Economy Evidence and Models, California 2005, s.187-204. Davies, J.K., “Ancient Economies: Models and Muddles”, Trade Traders and the Ancient City, 1998, s. 225-256. Tchernia, A., Les Romains et la commerce, Centre Jean Bérard Etudes VIII, Naples 2011.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 8 3 24
Seminer 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 12 8 96
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 4 5 5
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek