GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9206505172013 Scuba Dalgıçlığı I Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, Öğrenimleri süresince kullanacakları açık devre SCUBA dalış techizatı ile yapacakları dalışlarda her türlü durumda uymaları gereken kural ve teknikleri öğretmek, kendisini ve arkadaşlarını tehlikeye düşürmeyecek şekilde uygulamalarını sağlamaktır.


Doç.Dr. F. Ozan Düzbastılar


1 Dalışın tarihçesini bilme ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme
2 Dalış fiziği ve kimyası konusunda teorik bilgiye sahip olma ve bu bilgileri scuba dalış kurallarına uygulayabilme
3 Gaz ve gaz kanunlarının dalış ile ilişkisini kavrayabilme
4 Açık devre SCUBA dalış teçhizatını ve işleyeşini bilme ve kullanabilme
5 Enerji kavramını bilme bunu scuba dalış ile ilişkilendirip uygulayabilme
6 Basınç kavramını bilme bunu scuba dalış ile ilişkilendirip uygulayabilme
7 Sualtı fizyolojisi konusunda bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme
8 Scuba dalış emniyeti konularına hakim olma ve bunları uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu dersin içeriğini, Dalışın tarihçesi, dalış fiziği ve kimyasının konuları olan madde, enerji, basınç, gazlar, Scuba dalış teçhizatı ve işleyişi, sualtı fizyolojisi, dolaşım, solunum ve sinir sistemi ile scuba dalış emniyeti kuralları oluşturur.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dalışın Tarihçesi
2 Madde ve enerjinin tanımı, ölçme sistemleri
3 Dalışta, ışık, ses ve yoğunluk
4 Dalışta ısı ve basınç
5 Dalış gazları ve özellikleri
6 Gaz kanunları ve sıvılar ile ilişkisi
7 Dalış Fizyolojisi, sinir sistemi
8 Ara Sınav
9 Dolaşım sistemi
10 Solunum sistemi
11 Dalıştaki solunum problemleri
12 Hipervantilasyon, nefes tutulması ve bilinç kaybı
13 Scuba teçhizatı, tüp regülatör ve BCD
14 Scuba dalışlarında güvenlik ve planlama
15 Uygulama Sınavı
16 Final Sınavı

U.S. Navy Diving Manual. Revision 6, 2008. http://www.supsalv.org/pdf/DiveMan_rev6.pdf Düzbastılar, M.K., Düzbastılar, F.O., 2007. Dalma Tekniği, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir. Beköz, Ü., Baklavacı, Ö., Sarıgül, F.,2001. Sualtı Teorisi . TurkDive. Senkron Reklam, Prodüksiyon, Tanıtım Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 6 1 6
Takım/Grup Çalışması 15 4 60
Alan Çalışması 10 3 30
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5 4 5 4
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 5 4 5
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek