GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
92065212013 Antik Dönem'de Gemi Yapım Teknolojisi ve Tipolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, batık gemiler ve diğer sualtı arkeolojik kalıntıların ortaya çıkarılması için uygulanan kazı teknikleri ve kullanılan aletler, ekipmanlar ile bilgi toplama yöntemleri ile değerlendirme şekilleri konusunda bilgi vermektir


Doç.Dr. A. Harun ÖZDAŞ


1 Sualtı arkeolojisinde kullanılan kazı teknikleri ve ekipmanlarını açıklayabilmek
2 Eski çağlarda batmış bir geminin sualtında yerinin belirlenmesinden yüzeye çıkarılmasına kadar olan süreci planlayabilmek
3 Batık gemiler ve diğer sualtı arkeolojik kalıntıların tespit edilmesinde kullanılan araştırma yöntemlerini sıralayabilmek
4 Batık alanının koordinatlarının belirlenmesi, planlaması, alandan ölçü alama yöntemlerini kullanabilmek
5 Batığın karelemesinin yapılarak fotomozaik ve diğer görsel çalışmalarını yürütebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sualtı arkeolojisinde kullanılan kazı teknikleri ve ekipmanlarına değinilecektir. Antik çağlarda batmış bir geminin sualtında yerinin belirlenmesinden, yüzeye çıkarılmasına kadar olan süreç detaylarıyla ele alınacaktır. Batık alanının koordinatlarının belirlenmesi, planlaması, batığın karelemesinin yapılması, alandan ölçü alma yöntemleri hakkında teorik bilgiler verilecektir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sualtı Kazı Tekniğine Giriş
2 Bu Güne Kadar Kazısı Yapılan Batıklar
3 Teknik ve Yöntemler
4 Proje Organizasyonu
5 Seminer
6 Arkeolojik Planlama
7 Araştırma Teknikleri
8 Ara sınav
9 Hedef ve Alan Araştırması
10 Kazı Malzemeleri
11 Kullanılan Kayıt Yöntemleri
12 Seminer
13 Kaldırma ve Taşıma Yöntemleri
14 Çıkarılan Eserlerin Korunma Yöntemleri
15 Batık kentler ve Limanlarda kullanılan yöntemler
16 Final sınavı

1- C.Martin, C.Pearson ,Protection of the Underewater Haritage, 1981, Paris 2- Underwater Archaeology a Nascent Discipline.1972 UNESCO, Paris, 1972 London. Oxford Uni.Press. 3- C. Ruppé, J. Barstad. International Handbook of Underwater Archaeology. 2002, Springer, pp. 881. 4- Underwater Archaeology: The NAS Guide to Principles and Practice. 2011, Nautical Archaeology Society (NAS), John Wiley, pp.240.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 6 6
Derse Katılım 14 2 28
Beyin Fırtınası 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 3 4
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3 2
ÖÇ 5 4 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek