GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055722017 Akdeniz'de Liman Yapıları Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bronz Çağlardan itibaren gemilerin korunması amacıyla kullanılan doğal korunakların deniz ticaretinin boyutlarının artmasına paralel olarak insan eliyle inşaa edilen büyük liman tesisleriyle yer değiştirdiği bilinmektedir. Bu dersin amacı Akdeniz’in önemli ticari merkezlerinin etrafında gelişen liman yapılarının ve yapım tekniklerinin örneklerle öğrencilere sunulmasıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN


1 Antik Dönemde Akdeniz Limanlarının yapım teknolojileri hakkında bilgi edinmek
2 Limanların kullanımları hakkında bilgi edinmek
3 Akdeniz’de bulunan rıhtımlar, limanlar, mendirekler, deniz fenerleri, demirleme alanları hakkında bilgi sahibi olmak
4 Antik Dönemdeki çekek yerleri ve tersaneler hakkında bilgi edinmek

Birinci ÖğretimYok


Ders kapsamında Akdeniz’de Antik Dönem’de deniz ticaretinin kontrolü amacıyla inşa edilen büyük boyutlu liman yapılarının denizde yeralan bölümleri olan dalgakıranlar ve iskelelerin yanında kıyıda bulunan ve liman yapılarıyla ilişkili deniz fenerleri çekek yerleri, depo, antrepo ve grenariumlar gibi yapılar incelenecektir. Bu kapsamda Anadolu kıyılarında bulunan liman yapıları anlatılırken Akdeniz’in en önemli limanlarından Ostia, Leptis Magna, Puteoli, Sebastos, Cosa, Alexandria ve Tyr limanları incelenecektir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Ders konularının incelenmesi, öğrenciye kaynakça verilmesi
1 Akdeniz’deki deniz suyu değişimleri ve limanların konumunu etkileyen nedenler
2 Liman yapıları: dalgakıranlar, iskeleler, depolar, deniz fenerleri
3 Doğu Akdeniz’de Bronz Çağ limanları
4 Seminer
5 Anadolu kıyılarında bulunan limanlar
6 B. Akdeniz’de bulunan Limanlar
7 Ara sınav
8 K. Afrika’da bulunan limanlar
9 Limanların yapım teknikleri
10 Roma İmparatorluk Dönemi Askeri ve Ticari Limanlar
11 Bizans Dönemi Limanları
12 Göl ve Nehir Limanları
13 Seminer
14 Genel Değerlendirme
15 Final Sınavı

Amar, G., “Fos, Port antique d’Arles”, L’Exploitation de la Mer, Viémes Rencontres Internationales d’Archéologique et d’Histoire, Antibes, Octobre 1985, s.85-89. Casson, L., The Ancient Mariners:Seafarers and Seafighters of the Mediterranean in Ancient Times, 1959. Casson, L., Ships and Seafaring in Ancient Times, University of Texas Press,1994. Forbes,R.J.. Studies in Ancient Technologyi Leiden,1964. Houston, G.W., “Ports in Perspective: Some Comparative Materials on Roman Merchant Ships and Ports”, AJA Vol 92, No.4, October, 1988, s.553-564. McCann, A. M., “The Roman Port of Cosa.”Scientific America . (1988) s. 102-109 Chevalier, R., Les ports, les traffics et la vie Economique d’Ostia, Ostie Antique, Ville et Port, Paris 1986, 116-140. Geraci, G., Marin, B., “L’approvisionnement alimentaire urbain: ports, stockages et redisribution en Méditerranée de l’Antiquite à la période moderne-Introduction”, Nourrir les cités de Méditerranée Antiquité-Temps modernes, (ed.) B. Marin, C. Virlouvet, Collections l’ateliér méditerranéen, Paris 2003, s. 577-587


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Tartışma 1 40 40
Seminer 1 40 40
Performans 1 48 48
Ev Ödevi 1 46 46
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 0 2 4 3
ÖÇ 1 3 2
ÖÇ 2 3 2
ÖÇ 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek