GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201125372010 19.yy Alman Politika Felsefesi I : Kant, Fichte Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders, Alman politika felsefesi geleneğinin doğuşu ile Kant ve Fichte’nin felsefeleri bağlamında kazandığı kavramsal içeriğe odaklanmaktadır. Bu içeriğin tam olarak kavranılması için dönemin sosyopolitik koşulları da çözümlemeye dahil edilmektedir.


Yrd. Doç. Dr. Aydın MÜFTÜOĞLU


1 Felsefe ve politika arasındaki ilişkinin kavranılması.
2 Farklı politik geleneklerin çağımızdaki durumunu incelenmesi.
3 Çağdaş politik sorunların analizi ve geleneklerin bu sorunlara yaklaşımlarını kavranılması.
4 Felsefi metinlerin politik olarak okuyabilme becerisini edinme.


Yok


Yok


Dersin ilk dönemki bölümünde, önce kısaca Alman İdealizminin doğuşu ele alınacak, daha sonra Alman İdealizmi’nin ilk temsilcileri olan filozoflar, Kant ile Fichte ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş / Alman politika felsefesinin kaynakları
2 Kant
3 Kant
4 Kant
5 Kant
6 Hamann
7 Herder
8 Arasınav
9 Alman İdealizmine Giriş
10 Fichte
11 Fichte
12 Fichte
13 Fichte
14 Schelling
15 Schelling
16 Final Sınavı

REİSS Hans, Kant’s Political Writings, Cambridge University Press, USA, 1970 KANT I., Pratik Aklın Eleştirisi, Çev: Ioanna Kuçuradi, Ülker Gökberk, Füsun Akatlı, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara, 1980 KANT I., Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Çev: Ioanna Kuçuradi, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara, 1981 ROTENSTREICH Nathan, Legislation and Exposition, Bouvier Verlag, Bonn, Deutschland, 1984 (Der. ve Çev.) BUMİN Tülin, Hegel’i Okumak, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1993 BUMİN Tülin, Hegel: Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği, Praksis Felsefesi, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1987


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 8 48
Okuma 14 7 98
Toplam İş Yükü (saat) 234

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek