GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201125382010 19.yy Alman Politika Felsefesi II: Hegel ve Marx'ta Praxis Felsefesi Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders, Alman politika filozofları olan Hegel ve Marx’ta karşımıza çıkan praksis felsefesi bağlamında, politikanın kavranılışını ele almaktadır. Her iki filozofun felsefeleri, hem anlaşılır kılınmak adına yaşadıkları çağın koşullarıyla ilişkilendirilmekte hem de çağdaş politika felsefesine bıraktıkları mirası ile ele alınıp değerlendirilmektedir.


Yrd. Doç. Dr. Aydın Müftüoğlu


1 Felsefe ve politika arasındaki ilişkinin kavranılması.
2 Farklı politik geleneklerin çağımızdaki durumunu incelenmesi.
3 Çağdaş politik sorunların analizi ve geleneklerin bu sorunlara yaklaşımlarını kavranılması.
4 Felsefi metinlerin politik olarak okuyabilme becerisini edinme.


Yok


Yok


Bu dersin ikinci dönemdeki bölümünde Hegel ve Marks’ın felsefeleri bağlamında modern politikanın ana temalarını bu filozofların düşüncelerinde geçirdiği dönüşüme ek olarak fenomenoloji ve praksis üzerinde odaklanılacaktır. Ayrıca Marks’ın Alman İdealizmi’yle olan ilişkileri de ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hegel
2 Hegel
3 Hegel
4 Hegel
5 Alman Romantizmi
6 Schopenhauer
7 Feuerbach
8 Arasınav
9 Marx
10 Marx
11 Marx
12 Marx
13 Nietzsche
14 Nietzsche
15 Habermas
16 Final Sınavı

MAGEE, B., Çağdaş Düşün Adamları, Bilgi Yay., 2005 GUTMANN Amy (Ed), Multiculturalism and “The Politics of Recognition”, Princeton University Press, USA, 1992 RAWLS John, A Theory of Justice, Harvard University Press, USA, 1971 RAWLS John, Political Liberalism, Columbia University Press, New York, USA, 1993 RORTY Richard, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University Press, New York, 1989


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Toplam İş Yükü (saat) 236

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek