GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YLSEM590 Seminer Ders 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek akademik bir metin haline getirip sunmalarını sağlamaktır.


Lecturers from related department


1 Verilen bir konuda detaylı literatür araştırması yapabilme.
2 İlgili araştırmayı akademik bir metin haline getirebilme.
3 Topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
4 Makaleyi topluluk önünde sunabilme.


Yok


Yok


Yüksek lisans eğitiminin ikinci yarısında danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, , derleme, analiz etme ve ortaya konan çalışmayı sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Seminer konusunun belirlenmesi
2 Literatür araştırması
3 Literatür araştırması
4 Literatür araştırması
5 Veri toplama
6 Veri toplama
7 Veri toplama
8 Veri toplama
9 Veri analizi
10 Veri analizi
11 Veri analizi
12 Veri analizi
13 Makale yazma
14 Makale yazma
15 Makale yazma
16 Sunum

Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama 5 5 25
Rapor Sunma 2 3 6
Bireysel Çalışma 15 5 75
Okuma 15 5 75
Toplam İş Yükü (saat) 181

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek