GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201125392010 İslam Felsefesinin Yunan Kaynakları Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, Ortaçağ İslam felsefesinin Yunan kaynaklarının izini sürmek ve bu iki felsefe geleneği arasındaki benzerlik ve farklılıkları göstermektir.


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar


1 İslam felsefesinin temel sorunlarını ve karakteristiklerini kavrayabilmek
2 Son dönem Yunan felsefesinin karakteristiklerini kavrayabilmek
3 Yunan ve İslam felsefesini karşılaştırabilmek
4 Kültürler arası ilişkide felsefenin rolünü değerlendirebilmek
5 Felsefenin tarihsel kültürel sorunlara yaklaşımını değerlendirebilmek


Yok


Yok


Ortaçağ felsefelerinin temel sorunları, İslam felsefesinin temel sorunları, felsefe-din ilişkileri, felsefe-siyaset ilişkileri, felsefenin evrensel ve tarihsel-kültürel karakteri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin genel içeriğinin sergilenmesi
2 Ortaçağ felsefelerinin temel sorunu olarak felsefe din ilişkileri
3 Ortaçağ felsefelerinin temel sorunu olarak felsefe din ilişkileri
4 İslam felsefesinin özgül problemleri
5 İslam felsefesinin temel kaynağı olarak Yunan felsefesi
6 İslam felsefesinin temel kaynağı olarak Yunan felsefesi
7 Platon-Aristoteles ve İslam felsefesi
8 Platon-Aristoteles ve İslam felsefesi
9 Yeni-Platonculuk ve İslam felsefesi
10 Yeni-Platonculuk ve İslam felsefesi
11 Plotinos ve İslam Felsefesi
12 Plotinos ve İslam Felsefesi
13 Ara sınav
14 İslam felsefesinin Geç Hıristiyan felsefesine etkisi
15 İslam felsefesinin evrensel felsefe tarihindeki yeri
16 Final Sınavı

Arslan, Ahmet, Felsefe Tarihi 4: Helenistik Felsefe, Bilgi Üni. Yay. İst., Arslan, Ahmet, Felsefe Tarihi 5: Geç Yunan Erken Hıristiyan Dönem, Bilgi Üni. Yay. Fakhry, Majid, Phiolsophy, Dogma and The Impact of Greek Thought in Islam, Variorum, 1994 Gutas, Dimitri, Yunanca Düşğünce Arapça Külütr, Çev:, L. Şimşek, Kitap Yay., İst., 2003 Kaya, Mahmut, İslam Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, Ekin Yay., İst., 1983 Kurtoğlu, Zerrin, Plotinos’un Aşk Kuramı, Asa Yay., Bursa, 2000 Proclus, The Elements of Theology, A Revised Text with Translation, Introduction and Commentary by E.R. Dodds, Oxford Uni. Pr., 2004 Plotinos, Enneadlar, Rosenthal, Franz, The Classical Heritage in Islam, London, 1994 Walzer, Richard, Grek into Arabic, Essays on Islamic Philosophy, Oxford 1963


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 8 48
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 8 56
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 236

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek