GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201126322012 Çağdaş Siyasal Felsefe II Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Çağdaş siyasal düşünceyi, problemleri ve kaynakları temelinde ele alarak anlamak ve tartışmak.


Prof.Dr. Nilgün Toker Kılınç


1 Çağdaş felsefenin siyaseti anlama tarzını ayırt edebilmek.
2 Çağdaş siyasal felsefenin öenceki dönemlerden paradigmatik farkını anlamak.
3 Çağdaş filozofların teorilerini öğrenmek.
4 Çağdaş siyasal problemleri ve onlara verilen yanıtları tartışmak.
5 Günümüzün temel siyasal sorunları ve felsefenin bunlara verdiği yanıtları filozoflarda analiz etmek.


Yok


Yok


20. ve 21. Yy. siyasal düşüncesi önemli figürlerinde incelenecektir. Çağın yeni problemlerinin yol açtığını düşündüğümüz yeni siyasal projelere kaynaklık da ettiği söylenebilecek Arendt, Habermas, Taylor, Levinas, Derrida gibi filozoflar ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Foucaultcu eleştiri ve çağdaş dünyanın siyasallık krizi
2 Foucault: Hapishanenin Doğuşu
3 Foucault: Hapishanenin Doğuşu
4 Frankfurt Okulu: Temel problem
5 Adorno ve Horkheimer'da özgürleşmenin yeniden tanımlanması
6 Araçsal Akıl eleştirisi
7 Marcuse ve teknik eleştirisi
8 Bir siyasal tavır olarak varoluşçuluk: Sartre
9 Bir siyasal tavır olarak varoluşçuluk: Sartre
10 Vize
11 Siyasal Olanın Fenomenolojisi: Arendt
12 Siyasal Olanın Fenomenolojisi: Arendt
13 Muhafazakar eleştiri: Gadamer
14 Habermas ve siyasallığın yeniden imkanı
15 Çağdaş siyasal felsefenin Temel Yönelimleri
16 Final

Kant and Political Philosophy: The Contemporary Legacy , R. Beiner –W. J. Booth (Ed.), Yale Un. 1996. Autonomy and Community: Readings in Contemporary Kantian Social Philosophy , J. Kneller (Ed.), Suny, 1998. Charles Taylor ,Ruth Abbey, Princeton Un. 2001. Equality and Diversity: Value Incommensurability and the Politics of Recognition ,S. R. Smith, Policy, 2011. The Contemporary Value of Hegel's Practical Philosophy, A. Buchwalt, Routledge , 2011. Politics, a Dialectics and Contemporary Politics: Critique and Transformation from Hegel through Post-Marxism, J. Grant, Routledge, 2011. Contemporary Critical Theory and Methodology , P.Strydom, Routledge, 2011. And the literature of the philosophers which are the subject of concern


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 237

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek