GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201126342012 Çağdaş Spinozacılık Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Çağdaş Spinozacıları anlamak ve tartışmak.


Prof.Dr. Solmaz Zelyüt


1 Felsefede teolojik, ethik ve politik olanı araştırmadaki temel yaklaşım farklılıklarını anlama.
2 Spinoza’nın felsefesinin Felsefe Tarihi açısından önemini değerlendirebilme.
3 Spinoza’nın felsefesinin temel problemlerini kavrama.
4 Spinoza’nın içkinlikçi felsefesinin teolojik, ehtik ve politik önemini anlayabilme.


Yok


Yok


Althusser, Deleuze, Balibar, Negri, Hart, Macherey, Nancy gibi çağdaş Spinozacıların eserleri seminerler formunda incelenecek.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gilles Deleuze, Expressionism in Philosophy, New York, Zone, 1992. Gilles Deleuze, Spinoza ve İfade Problemi, çev. Alber Nahum, Norgunk, İstanbul, 2013.
2 Gilles Deleuze, Expressionism in Philosophy, New York, Zone, 1992. Gilles Deleuze, Spinoza ve İfade Problemi, çev. Alber Nahum, Norgunk, İstanbul, 2013.
3 Gilles Deleuze, Spinoza Üzerine On Bir Ders, çev. Ulus Baker, Kabalcı, İstanbul, 2008.
4 Gilles Deleuze, Spinoza: Pratik Felsefe, çev. Ulus Baker, Norgunk, İstanbul, 2005.
5 Gilles Deleuze, Spinoza: Pratik Felsefe, çev. Ulus Baker, Norgunk, İstanbul, 2005.
6 Etienne Balibar, Spinoza ve Siyaset, çev. S. Soyarslan, Otonom, 2004.
7 Pierre Macherey, ‘Spinoza’s Philosophical Actuality (Heidegger, Adorno, Foucault)’ and ‘Spinoza, the End of History, and the Ruse of Reason’, in In a Materialist Way, London, Verso, 1998.
8 Warren Montag, "Althusser and Spinoza Against Hermeneutics: Interpretation or Intervention?" The Althusserian Legacy, eds. E. Ann Kaplan and Michael Sprinker (London: Verso, 1993).
9 Ara sınav
10 Antonio Negri, Yaban Kuraldışılık, çev. E. Canaslan, Otonom, 2005.
11 Antonio Negri, Aykırı Spinoza, çev. . E. Canaslan, N. Çelebioğlu, Otonom, 2011.
12 Hardt, Michael, Negri, Antonio, İmparatorluk, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı, 2003.
13 Hardt, Michael, Negri, Antonio, İmparatorluk, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı, 2003.
14 Hardt, Michael, Negri, Antonio, Çokluk, çev. Barış Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı, 2004.
15 Hardt, Michael, Negri, Antonio, Çokluk, çev. Barış Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı, 2004.
16 Final Sınavı

Gilles Deleuze, Spinoza: Pratik Felsefe, çev. Ulus Baker, Norgunk, İstanbul, 2005. Gilles Deleuze, Spinoza Üzerine On Bir Ders, çev. Ulus Baker, Kabalcı, İstanbul, 2008. Gilles Deleuze, Expressionism in Philosophy, New York, Zone, 1992. Gilles Deleuze, Spinoza ve İfade Problemi, çev. Alber Nahum, Norgunk, İstanbul, 2013. Antonio Negri, Aykırı Spinoza, çev. . E. Canaslan, N. Çelebioğlu, Otonom, 2011. Antonio Negri, Yaban Kuraldışılık, çev. E. Canaslan, Otonom, 2005. Pierre Macherey, ‘Spinoza’s Philosophical Actuality (Heidegger, Adorno, Foucault)’ and ‘Spinoza, the End of History, and the Ruse of Reason’, in In a Materialist Way, London, Verso, 1998. Etienne Balibar, Spinoza ve Siyaset, çev. S. Soyarslan, Otonom, 2004. Warren Montag, The New Spinoza, Un. Of Minnesota Pr., 1998. Warren Montag, "Althusser and Spinoza Against Hermeneutics: Interpretation or Intervention?" The Althusserian Legacy, eds. E. Ann Kaplan and Michael Sprinker (London: Verso, 1993). Warren Montag, "Spinoza: Politics in a World Without Transcendence", Rethinking Marxism, Fall 1989. Hardt, Michael, Negri, Antonio, Çokluk, çev. Barış Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı, 2004. Hardt, Michael, Negri, Antonio, İmparatorluk, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı, 2003.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 237

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek