GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201126352012 Çağdaş Siyasal Felsefe I Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Çağdaş siyasal düşünceyi, problemleri ve kaynakları temelinde ele alarak anlamak ve tartışmak.


Prof.Dr. Nilgün Toker Kılınç


1 Çağdaş felsefenin siyaseti anlama tarzını ayırt edebilmek.
2 Çağdaş siyasal felsefenin öenceki dönemlerden paradigmatik farkını anlamak.
3 Çağdaş filozofların teorilerini öğrenmek.
4 Çağdaş siyasal problemleri ve onlara verilen yanıtları tartışmak.
5 Günümüzün temel siyasal sorunları ve felsefenin bunlara verdiği yanıtları filozoflarda analiz etmek.


Yok


Yok


Çağdaş düşüncenin hem bir eleştiri hem de bir yeniden okuma olarak kendisinden hareket ettiğini söyleyebileceğimiz Aydınlanma düşüncesinin, yani Kant, Hegel ve Marx’ın siyasal düşüncesinin çağdaş düşüncede yeniden ele alınan yönleri tartışılacak. Ardından çağdaş siyasal düşüncenin kendisini önceki gelenekten ayıracak olan çağa özgü siyasal problemler ve bu problemlerin Frankfurt Okulunun önemli temsilcileri, Foucault gibi filozoflarca nasıl ele alındığı incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çağdaş Siyasal Felsefenin Temel Problemleri ve Kaynakları
2 Hegel'in siyasal olanı tanımlaması
3 Marx ve felsefenin siyaset olarak yeniden tanımı
4 Marx ve felsefe eleştirisi : Alman İdealizmine eleştirisi
5 Marx'ın Feuerbach eleştirisi
6 Felsefe yazıları
7 Felsefe yazıları ve Grundrisse
8 Grundrisse
9 Kapital'de siyasal olanın kavranılışı
10 Marx'ın çağdaş dünyaya mirası
11 Vize
12 Nietzsche ve Marx: Nietzsche'nin Marx eleştisi ve Marx'la ortaklığı
13 Nietzsche ve Marx: Nietzsche'nin Marx eleştisi ve Marx'la ortaklığı
14 Nietzscheci nihilizmin siyasal anlamı
15 Değerler Reddi ve siyasallık
16 Final

Kant and Political Philosophy: The Contemporary Legacy , R. Beiner –W. J. Booth (Ed.), Yale Un. 1996. Autonomy and Community: Readings in Contemporary Kantian Social Philosophy , J. Kneller (Ed.), Suny, 1998. Charles Taylor ,Ruth Abbey, Princeton Un. 2001. Equality and Diversity: Value Incommensurability and the Politics of Recognition ,S. R. Smith, Policy, 2011. The Contemporary Value of Hegel's Practical Philosophy, A. Buchwalt, Routledge , 2011. Politics, a Dialectics and Contemporary Politics: Critique and Transformation from Hegel through Post-Marxism, J. Grant, Routledge, 2011. Contemporary Critical Theory and Methodology , P.Strydom, Routledge, 2011. Ve söz konusu filozofların eserleri.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 237

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek