GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201126372012 Spinoza ve İçkinlik Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Spinoza’nın temel eserlerini incelemek.


Prof.Dr. Solmaz Zelyüt


1 Felsefede teolojik, ethik ve politik olanı araştırmadaki temel yaklaşım farklılıklarını anlama.
2 Spinoza’nın felsefesinin Felsefe Tarihi açısından önemini değerlendirebilme.
3 Spinoza’nın felsefesinin temel problemlerini kavrama.
4 Spinoza’nın içkinlikçi felsefesinin teolojik, ehtik ve politik önemini anlayabilme.


Yok


Yok


Spinoza’nın Ethica’sının kapsamlı tasarısını içkinlik anlayışı açısından tartışmaya belli bir süre ayırarak başlayacağımız dersimizde şu konulara odaklanacağız: öznitelikler, töz, Deus sive Natura, içkin neden, causa sui, antropomorfizm, panteizm. Ethica’nın yanı sıra, Kısa İnceleme ve Teolojik-Politik İnceleme, mümkün olduğu ölçüde, Latince aslından takip edilerek okunacak.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spinoza’nın hayatı: Pollock, Frederick, Spinoza His Life and Philosophy, London: Duckworth and Co., 1899. Nadler, Steven Spinoza: A Life, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1999.
2 Spinoza’nın felsefesine giriş: Pollock, Frederick, Spinoza His Life and Philosophy, London: Duckworth and Co., 1899. Nadler, Steven Spinoza: A Life, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1999. Zelyüt, Solmaz, Spinoza, Dost Kitapevi, 2011
3 Spinoza’nın TTP’sinin incelenmesi
4 Spinoza’nın TTP’sinin incelenmesi
5 Spinoza’nın TTP’sinin incelenmesi
6 Spinoza’nın TTP’sinin incelenmesi
7 Spinoza’nın TP’sinin incelenmesi
8 Spinoza’nın TP’sinin incelenmesi
9 Ara Sınav
10 Spinoza’nın Ethica’sı
11 Spinoza’nın Ethica’sı
12 Spinoza’nın Ethica’sı
13 Spinoza’nın Ethica’sı
14 Spinoza’nın Ethica’sı
15 Spinoza’nın Ethica’sı
16 Final sınavı

Spinoza, Etika, çev. Hilmi Ziya Ülken, Dost Kitapevi, Ankara, 2009. Spinoza, Ethica, çev. Çiğdem Dürüşgen, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2011. Spinoza, Törebilim, çev. Aziz Yardımlı, İdea, İstanbul, 1996. Spinoza, Tractatus Politicus, çev. Murat Erşen, Ankara: Dost, 2007. Spinoza, B., Principles of Cartesian Philosophy with Metaphysical Thoughts, trans. Samuel Shirley, Cambridge: Hackett, 1998. Lloyd, Genevieve, Spinoza and the Ethics, London: Routledge, 1996. Curley, Edwin, Behind the Geometrical Method, New Jersey: Princeton University Pres, 1988. Schipper, Lewis, Spinoza’s Ethics, New York: Peter Lang Publishing, 1993. Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme,çev. C. B. Akal ve R. Ergün, Dost Kitapevi, 2008. Spinoza Opera, edited by Carl Gebhardt, 5 volumes (Heidelberg: Carl Winters, 1925, 1972 [volume 5, 1987]). Abbreviated in text as G. Note: A new critical edition of Spinoza's writings is now being prepared by the Groupe de recherches spinoziste; this will eventually replace Gebhardt. As of October 2008, two volumes have appeared: Tractatus Theologico-Politicus, and Tractatus Politicus, both published by Presses Universitaires de France. Spinoza, Ethics, in Edwin Curley, The Collected Writings of Spinoza (Princeton: Princeton University Press, 1985), volume 1. Spinoza, Theological-Political Treatise, trans. Samuel Shirley, Indianapolis: Hackett Publishing, 2001. Spinoza, Short Treatise on God, Man and his Well-Being, Tranlated by A. Wolf, 1910. Spinoza, The Correspondence of Spinoza, trans. Abraham Wolf, New York: Russell & Russell, 1966. Spinoza, The Letters, trans. Samuel Shirley, Indianapolis: Hackett Publishing, 1995. Pollock, Frederick, Spinoza His Life and Philosophy, London: Duckworth and Co., 1899. Nadler, Steven Spinoza: A Life, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1999. Zelyüt, Solmaz, Spinoza, Dost Kitapevi, 2011.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 8 48
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 244

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek