GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201135302011 Bilgi Kuramlarının Güncel Sorunları Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilerin bilgi kuramı alanında güncel tartışmaları izleyebilecek düzeyde alanı tanımaları.


Yard. Doç. Dr. Mehmet Cem Kamözüt


1 Bilgi kuramı alanındaki geleneksel tartışmaları güncel sorunları değerlendirmekte kullanabilme.
2 Bilgi kuramına ilişkin güncel bir sorun hakkında araştırma yapıp, çalışmayı sözlü ve yazılı biçimde sunabilme.
3 Bilginin doğasına ilişkin görüşlerin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilme.
4 Bilgi kuramı alanındaki bir güncel probleme ilişkin görüş geliştirme ve görüşünü sözlü ve yazılı olarak savunabilme.


Yok


Yok


Bilgi kuramının geleneksel sorunlarının hızlı bir özeti ve ardından son yıllarda bu alanda yapılan çalışmaların incelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgi Kavramının Geleneksel Analizi
2 Gerekçelendirmenin Temeldenci Kuramları
3 Gerekçelendirmenin Uyumculuk Kuramı
4 Gerekçelendirmede içselcilik/dışsalcılık tartışması
5 Doğallaştırılmış Bilgi Kuramı
6 Epistemik Görelilik
7 Ara Sınav
8 Doğruluğun Karşılık Gelme Kuramı
9 Pragmatist Doğruluk Kuramları
10 Öğrenci Sunumu
11 Doğruya Yakınlık
12 Bilgi Kuramında Yeni Yönelimler: Feminist, Sosyal ve Prosedürel Epistemoloji
13 Öğrenci Sunumu
14 Kuşkuculuk Problemi
15 Bilgi ve Rasyonalite
16 FİNAL

Haack, S., 1994, Evidence and Inquiry, Blackwell. Greco, J. ve Sosa, E., (eds.), 1999, Epistemology, Blackwell. Kirkham, R.L., 1992, Theories of Truth, MIT press. Schmitt, F., (ed.), 2004, Theories of Truth, Wiley-Blackwell.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Seminer 1 2 2
Makale Yazma 1 22 22
Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1 3 2 4 3 3 3 3
ÖÇ 2 4 1 4 3 5 5 3
ÖÇ 3 4 2 4 3 2 4
ÖÇ 4 5 2 4 4 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek