GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201135322011 Hegel: Mantık Bilimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Hegel’in Mantık Bilimi’nin incelenmesi.


Prof.Dr. Taylan ALTUĞ


1 Hegel'in Mantık Bilimi eserini analiz edebilme
2 Hegel'in Mantık'ını kavrayabilme
3 Hegel'in Mantık Bilimi eserinin Mantık alanındaki yerini yorumlayabilme
4 Hegel'in mantığını diğer mantık teorileriyle karşılaştırabilme


Yok


Yok


Aklın içeriği olarak Mantık: a) Nesnel kategoriler sistemi b) Kendileri aracılığıyla düşündüğümüz öznel kategoriler ve kavramlar sistemi. Öznel ve nesnel aklın özdeşliği. Nesnel aklın, Mutlağın, en yüksek gerçekliğin bilimi olarak Mantık. Epistemoloji. Mantığın üç büyük kategoriler alanına bölünümü; Varlık öğretisi, Öz öğretisi, Kavram öğretisi. Dolayımsızlık alanı olarak Varlık, dolayım alanı olarak Öz ve dolayımsızlık ile dolayımın birliği olarak Kavram.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Aklın içeriği olarak Mantık
2 Nesnel kategoriler sistemi
3 Kendileri aracılığıyla düşündüğümüz öznel kategoriler
4 Kavramlar sistemi
5 Öznel ve nesnel aklın özdeşliği
6 Nesnel aklın, Mutlağın, en yüksek gerçekliğin bilimi olarak Mantık Ontoloji ve Metafizik
7 Ara Sınav
8 Öznel aklın bilimi olarak Mantık Epistemoloji
9 Mantığın üç büyük kategoriler alanına bölünümü
10 Varlık öğretisi
11 Öz öğretisi
12 Kavram öğretisi
13 Dolayımsızlık alanı olarak Varlık
14 Dolayım alanı olarak Öz
15 Dolayımsızlık ile dolayımın birliği olarak Kavram
16 Final Sınavı

Hegel: Hegel’s Science of Logic, trs. A. V. Miller Humanity Books, New York, 1955. W.T. Stace: The Philosophy of Hegel, Dover Publications, New York, 1955. John Mc Taggart: A Commentary on Hegel’s Logic, Thoemmes, Brisdol, 1990. J.B. Baillie: The Origin and Significance of Hegel’s Logic, Thoemmes, Bristol, 1991


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 8 48
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 231

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek