GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201135332011 Hegel: Tinin Fenomenolojisine Giriş Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Hegel’in Tinin Fenomenolojisi eserini incelemek.


Prof. Dr. Taylan Altuğ


1 Hegel'in Tinin Fenomenolojisi eserini analiz edebilme
2 Hegel'in fenomenolojisini kavrayabilme
3 Hegel'in Tinin Fenomenolojisi eserinin felsefe tarihindeki yerini yorumlayabilme


Yok


Yok


Bilim sisteminin ilk bölümü olarak Tinin Fenomenolojisi. Bilincin deneyiminin bilimi olarak fenomenoloji, mutlak ve göreli bilgi. Bilincin ilk basamağı: Duyusal Kesinlik. Duyusal kesinlik ve dolayımsız olan. Nesneyi ve duyusal kesinliği bilmenin dolayımsızlığı. Anlama yetisine geçiş ve dolayım olarak algı. Anlama yetisi: görünüş ve duyular üstü dünya. Bilincin hakikati olarak öz-bilinç. Akıl, aklın kesinliği ve hakikati.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilim sisteminin ilk bölümü olarak Tinin Fenomenolojisi
2 Bilincin deneyiminin bilimi olarak fenomenoloji, mutlak ve göreli bilgi
3 Bilincin ilk basamağı: Duyusal Kesinlik
4 Duyusal kesinlik ve dolayımsız olan
5 Nesneyi ve duyusal kesinliği bilmenin dolayımsızlığı
6 Anlama yetisine geçiş ve dolayım olarak algı
7 Ara Sınav
8 Anlama yetisi: görünüş ve duyular üstü dünya
9 Bilincin hakikati olarak öz-bilinç
10 Akıl, aklın kesinliği ve hakikati
11 Tin, gerçek tin, kendine yabancılaşmış tin, kendi kendini bilen tin
12 Din, doğal din
13 Sanat dini
14 Bildirilmiş din
15 Mutlak Bilgi
16 Final Sınavı

Hegel: Phenomenology of Spirit, trs. A.V. Miller, Oxford University Press, 1979 M. Inwood: Hegel, Routledge and Kegan Paul, London, 1983 Kojeve: Introduction to the Reading of Hegel, Basic Books, New York, 1960 Robert B. Pippin: Hegel’s İdealism: The Satisfactions of Self-consciousness, Cambridge University Press, 1989.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Uygulama/Pratik 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 8 64
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Toplam İş Yükü (saat) 233

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek