GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201125312012 Platon Ders 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste Platon’un felsefesi incelenecektir.


Prof. Dr. Ahmet Arslan


1 Platon’un felsefesinin temel problemlerini kavrama.
2 Platon’un felsefesinin farklı alanlardaki etkilerini görebilme.
3 Platon’un İdealar Kuramını farklı aşamalarıyla anlayabilme.
4 Platon’un felsefesinin Felsefe Tarihi açısından önemini değerlendirebilme.


Yok


Yok


Platonculuk nedir? Platon’un temel problemi. Platoncu yöntem. Platoncu Büyük varsayım veya Büyük Bahis. Varlık felsefesine giriş. İdealar kuramının ilk, ikinci ve son şekli. Platon’un Bilgi Felsefesi. Platon’un Doğa Öğretisi veya Kozmolojisi. Platon’un Psikolojisi. Platon’un Teolojisi. Platoncu Siyaset felsefesi ve genel değerlendirmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Platon: Hayatı ve kişiliği Platonculuk nedir?
2 Platon: Platon’un temel problemi Platon’un yöntemi Platoncu Büyük Varsayım veya Varlık Felsefesine Giriş
3 Platon: İdealar Kuramı Nedenleri İdealar nelerdir veya nelerin ideası vardır? İdeaların özellikleri nelerdir?
4 Platon: İdealarla duyusal dünya arasındaki ilişkiler Matematiksel nesneler
5 Platon: İdealar Kuramı’nın ilk şekline yöneltilen itirazlar İdealar Kuramı’nın iyileştirilmesi veya kuramın ikinci şekli İdealar Kuramı’nın son şekli: Sayılar olarak idealar
6 Platon: Platon’un Bilgi Kuramı veya Felsefesi Bilgi duyum veya algı değildir Bilgi hatırlamadır (Amnesis)
7 Platon: Platon’un Bilgi Kuramı veya Felsefesi Bölünmüş Çizgi benzetmesi Mistik bilgi İkili Bölme Yöntemi
8 Platon: Doğa Öğretisi veya Kozmolojisi
9 Ara Sınav
10 Platon: Doğa Öğretisi veya Kozmolojisi
11 Platon: Ruh Kuramı veya Psikolojisi
12 Platon: Tanrı Kuramı veya Teolojisi
13 Platon: Platon’un Siyaset Felsefesi Platoncu siyaset felsefesinin temel varsayımları
14 Platon: Devlet Devlet Adamı Yasalar
15 Platon: Siyaset felsefesinin genel bir değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Arslan, Ahmet; İlkçağ Felsefe Tarihi II, Sofistler’den Platon’a, baskıda olan ders notları. Aristoteles: Başta Metafizik olmak üzere ilgili eserleri Cevizci, A.: İlkçağ Felsefe Tarihi, Bursa,2000 Chatelet, F.: Platon, Gallimard, Paris,1965 Copleston, F.: A History of Philosophy, Volume I, Maryland, 1955 Cornford, F.M.: Platon’un Bilgi Kuramı, Çev: A. Cevizci, Ankara, 1989 Guthrie, W.K.C: A History of Greek Philosophy I, London, 1962 Platon: Platon’un bütün eserleri Robin, L:Platon, Paris, 1938


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 177

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek