GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201125502012 Aristoteles Ders 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste Aristoteles’in felsefesi incelenecektir.


Prof. Dr. Ahmet Arslan


1 1. Aristoteles’in bilimler sınıflandırmasını öğrenme.
2 2. Aristoteles’in pratik felsefesini nedenleri ve gerekçeleriyle kavrama.
3 3. Aristoteles’in teorik felsefisini nedenleri ve gerekçeleriyle kavrama.
4 4. Aristoteles’in felsefesinin felsefe tarihi için önemini değerlendirme.


Yok


Yok


Aristotelesçilik nedir? Aristoteles’in Bilimler Sınıflaması. Mantık nedir? Mantık ve Bilgi kuramı arasındaki ilişkiler. Metafizik, Ontoloji, Teoloji arasındaki ilişkiler. Varlık kavramının analizi. Platon’un İdealar Metafiziğinin Eleştirisi. İkinci Felsefe veya Doğa Felsefesi. Doğa nedir? Dört Neden Öğretisi. Aristoteles’in Psikolojisi. Ruhun Kısımları, İşlevleri. Aristoteles’te Ahlak ve Politika arası ilişkiler. İnsan ve nihai ereği. Entelektüel ve Moral Erdemler. Ahlaksal davranışın koşulları. Özgürlük Problemi. Özel bir Erdem olarak Adalet ve Türleri. Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri. Anayasalar ve Rejimler. Devrimler ve nedenleri. İdeal Yönetim. Yurttaşların Eğitimi. Retorik ve Siyaset Felsefesi arası ilişkiler. Söylev Türleri. Poetika veya Sanat Felsefesi. Sanatın Bilgi Değeri. Taklit. Tragedya ve Komedya. Katharsis(Arınma) Öğretisi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Aristoteles  Hayatı ve eserleri  Aristotelesçilik nedir?
2 Bilimler sınıflaması
3 Aristoteles’in Bilgi Felsefesi veya Mantığı
4 Aristoteles’in Bilgi Felsefesi veya Mantığı
5 Aristoteles’in Bilgi Felsefesi veya Mantığı
6 Aristoteles’in Varlık Felsefesi veya Metafiziği
7 Aristoteles’in Varlık Felsefesi veya Metafiziği
8 Aristoteles’in Varlık Felsefesi veya Metafiziği
9 Ara Sınav
10 Aristoteles’in Ahlak Felsefesi veya Etiği
11 Aristoteles’in Ahlak Felsefesi veya Etiği
12 Aristoteles’in Ahlak Felsefesi veya Etiği
13 Aristoteles’in Siyaset Felsefesi
14 Aristoteles’in Siyaset Felsefesi
15 Aristoteles’in Sanat Felsefesi veya Poetiği
16 Final Sınavı

Aristoteles (1996). Metafizik. Çev: Ahmet Arslan. İstanbul: Soysal. Aristoteles (1997). Gökyüzü Üzerine. Çev: Saffet Babür. Ankara. Aristoteles (1990). Oluş ve Bozuluş Üzerine. Çev: Celal Gürbüz. İstanbul. Aristoteles (2000). Hayvanların Hareketleri Üzerine. Çev: Hatice N. Erkızan. İstanbul. Aristoteles (1990). Ruh Üzerine I. Çev: Celal Gürbüz. İstanbul. Aristoteles (1992). Ruh Üzerine II. Çev: Celal Gürbüz. İstanbul. Aristoteles (1997). Nikomakhos’a Etik. Çev: Saffet Babür. Ankara. Aristoteles (1975). Politika. Çev: Mete Tunçay. İstanbul. Aristoteles (1995). Retorik. Çev: Mehmet T. Doğan. 2. baskı. İstanbul. Aristoteles (1963). Poetika. Çev: İsmail Tunalı. İstanbul. Arslan, A. (2006). İlkçağ Felsefe Tarihi 2: Sofistlerden Platon’a. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Arslan, A. (2007). İlkçağ Felsefe Tarihi 3: Aristoteles. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Aristoteles (1952). The Works of Aristotle, Volume I and II (Great Books of the Western World içinde), Chicago, London, Toronto, Geneva, 1952 Ross, W.D. (1993). Aristoteles. Yay. Haz: Ahmet Arslan. İzmir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 229

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek