GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201145012014 Modernliği Anlamak I Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, modernitenin köklerini ve moderniteye yöneltilen eleştirileri doğa, bilgi ve özne kavramlarından hareketle açık kılmaktır.


Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç


1 Modernitenin temel kavramlarını ve problemlerini anlamak
2 Modern felsefenin kurucu düşünürlerini tanımak
3 Modern politik düşünceyi tanımak
4 "Aydınlanma" düşüncesini anlamak


Yok


UYGULAMALAR 1. Kısa Ödevler • Her düşünürle ilgili bir (toplam altı) kısa ödev. Ödevler derste verilecek tartışma soruları üzerine odaklanmalı ve 400-500 kelime civarında olmalıdır. • Kısa ödevleri konuyla ilgili ilk dersten bir gün önce (Çarşamba saat 17’ye kadar) e-posta ile gönderiniz. Geç kalan bir ödevin telafisi için bir hafta içinde daha uzun (1500 kelime) bir ödev sunulması zorunludur. • Öğrencilerin derse gelirken diğer öğrencilerin ödevlerini okumuş olmaları gerekmektedir. 2. Uzun Ödev • Kendi seçtiğiniz bir konu hakkında ortalama 4000-5000 kelime. Teslim tarihi 12 Ocak 2015. 3. Devam • Derse %100 devam zorunludur.


Bu derste modernite olarak adlandırılan dönemi ortaya çıkaran felsefi ve tarihsel dinamikler doğa ve özne kavramı çerçevesinde incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Descartes: "Metafizik Üzerine Düşünceler"
3 Hobbes: "Leviathan" (Kitap I, Bölüm 4)
4 Rousseau: "Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev"
5 Rousseau: "İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kökeni"
6 Rousseau: "Toplum Sözleşmesi" (Kitap I-II)
7 Kant: "Aydınlanma Nedir?"
8 Kant: "Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi"
9 Ara sınav
10 Kant (Allen Wood, "Kant")
11 Kant: “What is Orientation in Thinking?”
12 Hegel: "Tinin Fenomenolojisi" (Önsöz)
13 Hegel: [Habermas, "The Philosophical Discourse of Modernity" (23-44)]
14 Nietzsche: "İyinin ve Kötünün Ötesinde"
15 Nietzsche: "Ahlakın Soykütüğü"
16 Final sınavı

René Descartes: Metafizik Düşünceler • Meditations on First Philosophy, trans. Michael Moriarty (Oxford University Press, 2008) • Meditasyonlar, çev. İsmet Birkan (Bilgesu Yay., 2007) • Metafizik Üzerine Düşünceler, çev. Çiğdem Dürüşken (Kabalcı Yay., 2000) Thomas Hobbes: Leviathan (Kitap I, Bölüm 4) • Leviathan, ed. J. C. A. Gaskin (Oxford University Press, 1996) • Leviathan, çev. Semih Lim (YKY, 1993) Jean-Jacques Rousseau: Bilimler ve Sanatlar, Eşitsizliğin Kökeni, Toplum Sözleşmesi (Kitap I-II) • Basic Political Writings, trans. Donald Cress (Hackett, 1987) • Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev, çev. Sabahattin Eyüboğlu (İş Bankası Yay., 2007) • İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, çev. Rasih Nuri İleri (Say Yay., ?) • İnsanlar Arasında Eşitsizliğin Kökeni, çev. Aziz Yardımlı (İdea Yay., 2011) • Toplumsal Sözleşme, çev. Cenap Karakaya (İletişim Yay, 2014) • Toplum Sözleşmesi, çev. Vedat Günyol (İş Bankası Yay., 2006) Immanuel Kant: “Aydınlanma Nedir?”, “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”, “What is Orientation in Thinking?” • Political Writings, ed. Hans Reiss, trans. H. B. Nisbet (Cambridge University Press, 1991) • “Aydınlanma Nedir?”, çev. Nejat Bozkurt, Yazko Felsefe Yazıları 6 (1983): 139-148 • “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”, çev. Uluğ Nutku, Yazko Felsefe Yazıları 4 (1982): 117-129 G. W. F. Hegel: Tinin Fenomenolojisi (Önsöz) • Phenomenology of Spirit, trans. A. V. Miller (Oxford University Press, 1977) • Tinin Görüngübilimi, çev. Aziz Yardımlı (İdea Yay., 2010) Friedrich Nietzsche: İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü • Beyond Good and Evil, trans. Judith Norman (Cambridge University Press, 2002) • On the Genealogy of Morality, ed. Keith Ansell-Pearson, trans. Carol Diethe (Cambridge University Press, 2006) • İyinin ve Kötünün Ötesinde, çev. Ahmet İnam (Say Yay., 2003) • Ahlakın Soykütüğü Üstüne, çev. Ahmet İnam (Say Yay., 2010) • Ahlakın Soykütüğü, çev. Zeynep Alangoya (Kabalcı Yay., 2011) Allen Wood, Kant (Blackwell, 2005) / Kant, çev. Aliye Kovanlıkaya (Dost Kitabevi Yay., 2009) Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, trans. Frederick Lawrence (Polity Press, 1990), 23-44


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 14 2 28
Makale Yazma 1 10 10
Bireysel Çalışma 16 3 48
Okuma 16 6 96
Ev Ödevi 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 228

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 5 4 4
ÖÇ 3 5 3 5 5
ÖÇ 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek