GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201145022014 Modernliği Anlamak II Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, modernitenin köklerini ve moderniteye yöneltilen eleştirileri doğa, bilgi ve özne kavramlarından hareketle açık kılmaktır.


Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç


1 Çağdaş felsefe içerisinden moderniteye ve Aydınlanmaya yöneltilen eleştirileri kavramak
2 Çağdaş siyasal düşünceyi anlamak


Yok


UYGULAMALAR 1. Kısa Ödevler •Her düşünürle ilgili bir (toplam altı) kısa ödev. Ödevler derste verilecek tartışma soruları üzerine odaklanmalı ve 400-500 kelime civarında olmalıdır. •Kısa ödevleri konuyla ilgili ilk dersten bir gün önce (Çarşamba saat 17’ye kadar) e-posta ile gönderiniz. Geç kalan bir ödevin telafisi için bir hafta içinde daha uzun (1500 kelime) bir ödev sunulması zorunludur. •Öğrencilerin derse gelirken diğer öğrencilerin ödevlerini okumuş olmaları gerekmektedir. 2. Uzun Ödev •Kendi seçtiğiniz bir konu hakkında ortalama 4000-5000 kelime. 3. Devam •Derse %100 devam zorunludur.


Bu derste çağdaş felsefe içerisinden moderniteye yöneltilen eleştiriler ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Marx: Giriş / "Feuerbach Üzerine Tezler"
2 Marx: "1844 Elyazmaları"
3 Marx: "Alman İdeolojisi"
4 Marx: "Grundrisse"
5 Marx: "Kapital"
6 Foucault: "Bilginin Arkeolojisi"
7 Foucault: "Hapishanenin Doğuşu"
8 Foucault: "Cinselliğin Tarihi"
9 Ara sınav
10 Frankfurt Okulu: "Aydınlanmanın Diyalektiği"
11 Frankfurt Okulu (Adorno, "Minima Moralia")
12 Frankfurt Okulu (Habermas, "İletişimsel Eylem Kuramı Cilt 1)
13 Arendt: "İnsanlık Durumu"
14 Taylor: "Modernliğin Sıkıntıları"
15 Postmodernizm ve Derrida: "The Politics Of Friendship"
16 Final sınavı

Marx: * "1844 Elyazmaları", çev. Murat Belge, Birikim Yayınları, 2000 * "Felsefe Yazıları", Hil Yayınları, 2005 * "Grundrisse", Birikim Yayınları, 2008 * "Kapital" (I-II-III), Sol Yayınları, 2000 Foucault: * "Bilginin Arkeolojisi", Ayrıntı Yayınları, 2011 * "Cinselliğin Tarihi", Ayrıntı Yayınları, 2003 * "Hapishanenin Doğuşu", İmge Kitabevi, 2001 Frankfurt Okulu: * Adorno, T.W., Horkheimer, M., "Aydınlanmanın Diyalektiği", Kabalcı Yayınevi, 2010 * Adorno, T.W., "Minima Moralia", Metis Yayıncılık, 2005 * Habermas, J. - "İletişimsel Eylem Kuramı (1. Cilt), Kabalcı Yayınevi Arendt: * "İnsanlık Durumu", İletişim Yayıncılık, 2008 Taylor: * "Modernliğin Sıkıntıları", Ayrıntı Yayınları, 2010 Derrida: * "The Politics Of Friendship", Verso Publishing, 2006


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 14 2 28
Makale Yazma 1 10 10
Bireysel Çalışma 16 3 48
Okuma 16 6 96
Ev Ödevi 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 228

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek