GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201145032014 Modernitenin Felsefi Söylemi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin temel amacı, Jürgen Habermas’ın modernite okumasından faydalanmak suretiyle, modernite söylemini Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Derrida ve Foucault gibi pek çok filozof tarafından biçimlendirilmiş bir diyalog süreci olarak eleştirel bir şekilde incelemek ve çağdaş modernite tartışmalarını karakterize eden temel problem ve gerilimleri yeniden düşünmektir.


Yard. Doç. Dr. Özgür Soysal


1 Moderniteye ve Aydınlanma projesine dair çağdaş eleştirileri ana hatlarıyla öğrenme
2 Modernitenin felsefi söyleminde yer alan temel kavrayış ve yönelimleri değerlendirebilme
3 Habermas'ın eleştirel kuramının modernite-postmodernite tartışmalarına katkısını eleştirel olarak değerlendirebilme
4 Çağdaş felsefedeki temel problemleri modernite eleştirileri çerçevesinde konumlayabilme ve tartışabilme


Yok


Yok


Bu amaçla, Habermas’ın modernitenin felsefi söyleminin oluşumunu anlayabilmek ve böylelikle bir bütün olarak modernite tartışmasını kavrayabilmek bakımından önemli bir kaynak haline gelmiş olan Modernitenin Felsefi Söylemi (1985) kitabının temel tezlerini eleştirel bir şekilde sergileyecek ve tartışacağız.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin ana çerçevesinin ve derste izlenecek güzergahın sunumu.
2 Modernite eleştirileri genel çerçeve
3 Modernite ve postmodernite tartışması
4 Jürgen Habermas'ın düşüncesinin modernite-postmodernite tartışmasında yeri
5 Habermas'ın eleştirel kuramının ana hatları
6 Modernitenin Felsefi Söylemi kitabının modernite-postmodernite tartışmalarıyla ligli genel pozisyonu
7 Modernitenin zamanla ilişkisi: geçmiş-şimdi-gelecek ilişkilerine ilişkin yeni bir bilinç
8 Modernitenin felsefi söyleminin kurucusu olarak Hegel felsefesi
9 Modernitenin felsefi söyleminde farklı yollar: Sol Hegelciler ve Sağ Hegelciler
10 Modernitenin felsefi söylemine radikal karşı çıkış: Nietzsche
11 Aydınlanma Diyalektiğinden kaçış
12 Nietzsche'nin postmodern takipçilerinde ilk yol: Bataille ve Foucult
13 Nietzsche'nin postmodern takipçilerinde ilk yol: Bataille ve Foucult II
14 Nietzsche'nin postmodern takipçilerinde ikinci yol: Heidegger ve Derrida
15 Nietzsche'nin postmodern takipçilerinde ikinci yol: Heidegger ve Derrida II
16 Habermas'ın modernitemin felsefi söylemine çözüm önerisi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 20 20
Tartışma 5 2 10
Seminer 2 5 10
Makale Yazma 1 80 80
Makale Kritik Etme 5 10 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 15 4 60
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1 5 2 4 3 2 2 2 3
ÖÇ 2 5 2 4 3 2 2 2 3
ÖÇ 3 5 3 3 3 3 2 3 3
ÖÇ 4 5 4 5 3 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek