GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201145042014 Çağdaş Sanat Felsefesi Tartışmaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Kavram analizi yönetminin sanat eseri kavramına uygulanmasıyla hem yirminci yüzyıl analitik geleneğinin tanıtılması hem de sanat felsefesinin güncel tartışmalarının ele alınması.


Yard. Doç. Dr. Mehmet Cem Kamözüt


1 Çeşitli sanat kuramlarını tanımlayabilme, açıklayabilme ve güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirebilme.
2 Sanat eserleri hakkında bir görüş geliştirme ve bunu sözlü ve yazılı olarak savunabilme.
3 Belirli bir sanat kuramını destekleyecek ya da zayıflatacak sanat tarihinden örnekler sunabilme.


Yok


Yok


Bu dersin ele alacağı temel soru şudur: “Bir sanat eseri ile sıradan bir nesne arasında ne fark vardır?” Çeşitli sanat kuramları, bizim sezgisel sanat eseri anlayışımızı ne ölçüde başarıyla sağladıkları bakımından değerlendirilecektir. “Sanat eseri” kavramının açık kavram olup olmadığı dolayısıyla geleneksel anlamda bir sanat kuramının olanaklı olup olmadığı da tartışılacaktır. Sanatın; kurumlar, politika ve teknoloji ile ilişkisi de ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bu da mı Sanat?
2 Sanat ve Taklit
3 Sanat ve Temsil
4 Sanat ve İfade
5 Sanat ve Biçim
6 ARA SINAV
7 Sanat ve Sanat Dünyası
8 Sanat ve Kurumlar
9 Öğrenci Sunumu
10 Sanat ve Politika
11 Sanat ve Sansür
12 Estetik Deneyim
13 Öğrenci Sunumu
14 Açık kavram olarak "Sanat"
15 Sanatın Sonu
16 FİNAL

Carroll, N., 1999, Philosophy of Art, Routledge. Danto, A., 1983, Transfiguration of the Commonplace, Harvard Uni. Press. Kivy, P., 2002, Introduction to a Philosophy of Music, Oxford Uni. Press.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Seminer 1 2 2
Makale Yazma 1 22 22
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1 5 2 3 4 2 3 3
ÖÇ 2 5 4 5 3
ÖÇ 3 2 3 2 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek