GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201145062014 Foucault Semineri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu seminerin amacı katılımcıların Foucault çalışmalarını bir bütün olarak eleştirel bir şekilde anlayabilmesine, bu çalışmaların temel çağdaş felsefi tartışmalarla ilişkisini keşfedebilmesine ve Foucaultcu kavram ve yöntemlerin kendi araştırmalarında nasıl kullanılabileceğini değerlendirebilmelerine olanak sağlamaktır.


Yard. Doç. Dr. Özgür Soysal


1 Foucault'nun çalışmalarını bir bütün olarak anlama ve eleştirel olarak değerlendirebilme
2 Foucault'nun çalışmalarının çağdaş felsefedeki temel tartışmalarla ilişkilendirebilme
3 Katılımcıların Foucaultcu yöntem ve kavramların kendi araştırmalarında nasıl kullanılabilineceğini eleştirel olarak değerlendirebilmeleri


Yok


Yok


Bu amaçla Foucault’nun bilgi, iktidar ve öznellik üzerine çözümlemelerini ve onun“arkeoloji”, “soybilim” ve “şimdi’nin tarihi” olarak tarif ettiği metodolojik yaklaşımlarını, kendi çalışmalarına odaklanmak suretiyle tartışacağız. Esas olarak Foucault’nun kendi metinlerine odaklanmamıza rağmen, aynı zamanda onun okuduğumuz çalışmalarına dair faydalı yorum ya da eleştiriler temin eden ikincil çalışmaları de dikkate alacağız.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Foucault’nun çalışmalarının genel değerlendirilmesi.
2 Deliliğin Tarihi
3 Kelimeler ve Şeyler 1
4 Kelimeler ve Şeyler 2
5 Bilginin Arkeolojisi 1
6 Bilginin Arkeolojisi 2
7 Arkeolojiden Soybilime Geçiş
8 Hapishanenin Soybilimi 1
9 Hapishanenin Soybilimi 2
10 Cinselliğin Soybilimi 1
11 Yönetimselliğin Soybilimi
12 Cinselliğin Soybilimi 2
13 Etiğe Geçiş
14 Etiğin Soybilimi 1
15 Etiğin Soybilimi 2: Parrhesia
16 Aydınlanma ve Eleştiri Şimdi’nin Tarihi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 8 48
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Toplam İş Yükü (saat) 230

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1 3 2 2 2
ÖÇ 2 4 3 2 2 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek