GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YLSEM590 Seminer Ders 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Almanca


Çeviribiliminin ilgilenilen alanında genel bilgilerini pekiştirmek; güncel literatür takip etme, bilgiye ulaşma, analiz etme ve sunma becerilerini kazandırmak


Danışman Öğretim Üyesi


1 Seminer konusu ile ilgili bilgileri tartışır.
2 Bilgiye ulaşma yöntemlerini bilir.
3 Etkin bir şekilde sunum yapma becerisini kazanır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çeviribiliminin ilgilenilen alanında genel bilgilerini geliştirme ve sunum yapabilme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Bireysel çalışma
3 Bireysel çalışma
4 Bireysel çalışma
5 Bireysel çalışma
6 Bireysel çalışma
7 Bireysel çalışma
8 Bireysel çalışma
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Seminer konusu ile ilgili literatür


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 10 80
Bireysel Çalışma 11 5 55
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 191

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek