GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230015052015 Basın Dili ve Çevirisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Almanca


Dersin amacı, basın dili, kitle iletişim araçları olan gazete ve televizyon ile internet yayıncılığına ilişkin katılımcıların bilgi sahibi olmalarını sağlamak, kitle iletişim araçlarına yönelik çeviri faaliyetlerine ilişkin bir üst bakış sağlamaktır.


Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT


1 Göstergeler arası çeviri konusunda bilgi kazanma
2 Çeviri amaçlı metin çözümlemesi yapabilme
3 Çeviri yöntemlerini uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Haber metinleri ve dil kullanımı - Masaüstü yayıncılık - Haber çevirisi - Basın ve ideoloji - İdeoloji ve çeviri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Bulut, Alev: Basından Örneklerle Çeviride İdeoloji, İdeolojik Çeviri, Multilingual 2011


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 10 80
Bireysel Çalışma 11 10 110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 246

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 4 4 5 3 4
ÖÇ 2 3 3 3 4 4 3
ÖÇ 3 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek