GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230015072015 Çeviri Tarihi Araştırmaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Almanca


Bu dersin amacı tarih boyunca farklı ülkelerden çevirmen ve tercümanların ürettikleri metinleri, toplumdaki konumlarını, kültür ve medeniyetlerin şekillenmesi ile planlanmasına etkilerini irdelemektir. Tarihsel süreçte çeviri ve çevirmenin konumunu irdelemek, aydınlanma hareketlerinde çeviri sürecinin etkisini ortaya koymak, modern çeviri yaklaşımlarının kökenlerine üst bakış geliştirmek dersin amaçları arasındadır.


Doç. Dr. Faruk YÜCEL


1 Çeviri yaklaşımları anlamak
2 Çeviri ve aydınlanma hareketi öğrenmek
3 Sömürgecilik dönemi çeviri etkinlikleri öğrenmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Tarihte çeviri yaklaşımları - Çeviri okulları - Kutsal kitap çevirileri - Çeviri ve aydınlanma hareketi - Sömürgecilik dönemi çeviri etkinlikleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Lefevere, André. Ed. 1992. Translation, History, Culture: A Sourcebook. New York: Routledge. Robinson, Douglas. Ed. 2002. Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche. Manchester: St. Jerome Pub. Yardımcı kaynaklar: Hermans, Theo. 1985. The Manipulation of Literature. New York: Routledge. Venuti, Lawrence. 1995. The Translator s Invisibility: A History of Translation. New York: Routledge. Mounin, Georges: Die Übersetzung. Geschichte, Theorie, Anwendung. München, 1967. Fränzel, Walter: Geschichte des Übersetzens im 18. Jahrhundert. Leipzig: Voigtländer 1914. Kelletat, Andreas F.: Herder und die Weltliteratur: zur Geschichte des Übersetzens im 18. Jh. Frankfurt am Main: Lang 1984 (Europäische Hochschulschriften: Reihe 1, Dt. Sprache u. Literatur Bd. 760). Apel, Friedmar: Sprachbewegung. Eine historisch-poetologische Untersuchung zum Problem des Übersetzens. Heidelberg: Winter 1982. Schöning, Udo: Friedrich Diez als Übersetzer der Trobadors. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen literarischen Übersetzung. Tübingen: Narr 1993. Vermeer, Hans J.: Skizzen zu einer Geschichte der Translation. 2 Bde. Band I: Anfänge-Von Mesopotamien bis Griechenland. Rom und das frühe Christentum bis Hieronymus. Band II: Altenglisch, Altsächsisch, Alt- und Frühmittelhochdeutsch. Literaturverzeichnis und Register. Frankfurt: Verlag für IKO 1992. Roloff, Volker (HG.): Übersetzungen und ihre Geschichte. Beiträge der romanistischen Forschung. Tübingen: Narr 1994 (Transfer 7). Stadler, Ulrich (HG.): Zwiesprache. Theorie und Geschichte des Übersetzens. Stuttgart: Metzler 1996.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 6 48
Proje Hazırlama 1 40 40
Bireysel Çalışma 11 10 110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 244

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 5 5 4 5 4
ÖÇ 2 3 4 5 5 5 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek