GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230015092015 Çeviribilim ve Çeviri Eğitimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Almanca


Dersin amacı çeviri eğitimi, çeviri eğitiminin tarihçesi, çeviri eğitimine modern yaklaşımlar, Türkiye’de çeviri eğitimi konularını irdelemek ve karşılaşılan sorunlara çözüm önerisi getirmeye çalışmaktır.


Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Çeviri eğitimi ve çeviribilim ilişkisini irdelemek
3 Türkiye’de çeviri eğitimi ve tarihçesi öğrenmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Türkiye’de çeviri eğitimi ve tarihçesi - Çeviri eğitimine modern yaklaşımlar - Çeviri eğitimi ve eğitmen öğrenci ilişkisi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

mmann, Margret (2008) Akademik Çeviri Eğitimine Giriş, çevirmen : Deniz Ekeman (1990)Grundlagen der modernen Translationstheorie- Ein Leitfaden für Studierende – Heidelberg : Universität Heidelberg Berk, Özlem (2005) Kuramlar Işığında Açıklamalı Çeviribilim Terimcesi , İstanbul: Multilingual Diriker, Ebru (2005) konferans çevirmenliği, güncel uygulamalar ve araştırmalar, İstanbul: Scala Erten, Asalet (2003) Tıp Terminolojisi ve Top Metinleri Çevirisi, Seçkin Yayınevi, Ankara Hoenig, H.G. / Kussmaul ,P. (1999). Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, Tübingen (=Tübinger Beiträge zur Linguistik, 205), Gunter Narr Verlag. ISBN: 3878085869 Feyrer, Cornelia / Holzer, Peter (Hrsg.). Translation: Didaktik im Kontext. InnTrans. Innsbrucker Beiträge zu Sprache, Kultur und Translation Vol. 1. Frankfurt 2002, Peter Lang Verlag, ISBN. 3-631-37088-1 Ehnert, Rolf/ Schleyer, Walter (HG.): Übersetzen im Fremdsprachenunterricht. Beiträge zur übersetzungswissenschaft und Annäherungen an eine Übersetzungsdidaktik. Regensburg: AKDaF 1987. Fleischmann, Eberhard/Kutz, Wladimir/Schmitt, Peter A. (HG.): Translationsdidaktik. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Tübingen: Narr 1997. Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium Verlag/ Goethe-Institut, 2000. ISBN 3-89129-449-2 Wilss, Wolfram/Thome, Gisela (HG.): Die Theorie des Übersetzens und ihr Aufschlußwert für die Übersetzungs- und Dolmetschdidaktik. Tübingen: Narr 1984.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 6 48
Proje Hazırlama 1 40 40
Bireysel Çalışma 11 10 110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 244

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 4 5 4 4 5
ÖÇ 2 4 5 5 5 4 4
ÖÇ 3 5 4 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek