GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230015132015 Kültürlerarası İletişimde Çeviri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Almanca


Farklı kültürleri tanımak ve bu kültürlerin özellikle Doğu-Batı kültürlerinin örtüştüğü ve çatıştığı noktaları tespit etmek ve bu kültürleri karşılaştırmak. Çevirinin bu farklı kültürler arasındaki işlevini ve önemini irdelemek. Çevirinin zorluklarını tespit etmek.


Prof. Dr. Faruk YÜCEL


1 Çeviribilimde kuram uygulama ilişkisini irdelemek
2 Farklı kültürleri tanımak ve bu kültürlerin özellikle Doğu-Batı kültürlerinin örtüştüğü ve çatıştığı noktaları tespit etmek ve bu kültürleri karşılaştırmak.
3 Çevirinin bu farklı kültürler arasındaki işlevini ve önemini irdelemek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Doğu-Batı Kültürlerinin tanınması, kültür farklılıklarının doğurduğu sorunlar. İletişimdeki Sorunlar. Çevirinin Önemi ve işlevi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Perhan Ügeöz, Kültürlerarası İletişim, Üstün Eserler, 2003 Ayda Uzunçarşılı Soydaş: Kültürlerarası İletişim, Parşömen Yayınları, 2010 Zeynep Karahan Uslu Can Bilgili: Kırılan Kalıplar 2: Kültürlerarası İletişim, Çokkültürlülük, Beta Yayınevi, 2011. Els Oksaar: Kültürlerarası İletişim Bağlamında Kültür Kuramı, Çizgi Kitapevi yayınları, 2008 İsmail, İşcen: Çevrim Kuramı Çeviribilimin Temelleri Üzerine, Seçkin Yayıncılık, 2002. Vermeer, Hans Josef (HG.): Kulturspezifik des translatorischen Handelns. Vorträge anläßlich der GAL-Tagung 1989. Heidelberg: Groos 1990. Huntemann, Willi/Rühling, Lutz (HG.): Fremdheit als Problem und Programm. Die literarische Übersetzung zwischen Tradition und Moderne. Berlin u.a.: Erich Schmidt 1997. Geringhausen, Josef/Seel, Peter C. (HG.): Interkulturelle Kommunikation und Fremdverstehen. Dokumentation eines Werkstattgesprächs des Goethe-Instituts München vom 16.-17. Juni 1983. München: Goethe-Institut 1983. Drescher, Horst W. (Hrsg.): Transfer. Übersetzen – Dolmetschen – Interkulturalität (FASK Publikationen Des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim, Reihe A, Bd. 23). Frankfurt/Main: Peter Lang, 1997. ISBN: 3-631-31881-2 Salnikow, Nikolai (Hrsg.). Sprachtransfer – Kulturtransfer. Text, Kontext und Translation. Frankfurt 1995, Peter Lang Verlag, ISBN: 3-631-48574-3 Albrecht, Jörn/Drescher, Horst W./Göhring,Heinz/Salnikow, Nicolai (HG.): Translation und interkulturelle Kommunikation. Frankfurt: Lang 1987. Nünning, Ansgar (Hg.) (2001). Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie. 2. Auflage. Stuttgart, J.B. Metzler Veralg. ISBN: 3-476-01692-7


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 6 48
Proje Hazırlama 1 40 40
Bireysel Çalışma 11 10 110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 244

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 4 5 4 3 3
ÖÇ 2 5 4 3 3 5 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek