GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230015152015 Yazın Çevirisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Almanca


Öğrencilerin yazın çevirisi ve yazın çevirisi sürecinde uygulanan yaklaşımlara ilişkin bir üst bakış geliştirmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin kendi seçtikleri yazın metinlerinin çevirisini gerçekleştirmeleri ve çevirilerin derste tartışılması amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Faruk YÜCEL


1 Bu derste öğrenciler yazın eserlerini çevirmek için gerekli donanım ve beceriyi geliştirir.
2 Metnin içerdiği örtük ideolojileri ve göndermeleri analiz edebilir
3 Çeviri sürecinin her aşamasında karşılaştığı sorunlarla başa çıkmak üzere çözümler geliştirebilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Yazın çevirisinde temel yaklaşımların irdelenmesi - Katılımcıların çevirdiği yazınsal metinlerin üzerinde tartışmalar yürütülmesi. - Yazın çevirisi ve piyasa uygulamalarına ilişkin bilgi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

Prunc Erich, Entwicklungslinien der Translationswissenschaft, Frank&Timme, Berlin 2007, Hermans, Theo 2002. Cross cultural transgressions, Manchester,UK&Nothampton: St Jerome Publishing Tirkonnen-Condit, Sonja 1992. ?Theoretical Account of Translation-Without Translation Theory? Target 4.2. Amsterdam: John Benjamins s. 237-245. Lambert Jose&Gorp Van HENDRİK .1985 ?On Describing Translations?. The Manipulation of Literature. Yay. Haz. Theo Hermans. London. Croom Helm. Apel, Fridmar: Literarische Übersetzung. Stuttgart, 1983. Albrecht, Jörn: Literarische Übersetzung: Geschichte, Theorie, kulturelle Wirkung. Darmstadt, 1998. Nünning, Ansgar (Hg.) (2001). Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie. 2. Auflage. Stuttgart, J.B. Metzler Veralg. ISBN: 3-476-01692-7 Zuschlag, Katrin (2002). Narrativik und literarisches Übersetzen. Erzähltechnische Merkmale als Invariante der Übersetzung. Narr Verlag, Tübigen ISBN: 3-8233-5889-8 Kopetzki, Annette: Beim Wort nehmen. Sprachtheoretische und ästhetische Probleme der literarischen Übersetzung. Stuttgart: Metzler (M & P) 1996.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Takım/Grup Çalışması 8 10 80
Bireysel Çalışma 11 10 110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 246

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5 4 4 4 4 3
ÖÇ 2 4 4 3 5 4 4
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek